5 điểm mới của dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Rate this post


BNEWSKhu vực kinh tế tập thể đã cơ bản khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới … từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Sáng 23-9, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số – Động lực phát triển kinh tế HTX, THT trong thời kỳ mới gắn với thực hiện Nghị quyết 20-NQ / TW” Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, một trong những nhiệm vụ cốt lõi, cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ / TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới là sửa đổi Luật Hợp tác xã 2012.

Theo đó, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, dự thảo luật có 5 điểm mới là mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung đối tượng là tổ hợp tác và Liên minh hợp tác xã để tạo hệ sinh thái tổ chức kinh doanh. kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao. Mở rộng đối tượng thành viên liên kết, người từ đủ 15 tuổi, tổ hợp tác, tổ chức không có tư cách pháp nhân tham gia tổ chức kinh tế hợp tác.
Tổ chức kinh tế hợp tác không bị hạn chế sản xuất kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận ra bên ngoài như hoạt động kinh doanh sau khi đáp ứng nhu cầu của thành viên. Tách giao dịch nội bộ bên trong và giao dịch bên ngoài tổ chức kinh tế hợp tác. Phần giao dịch nội bộ được Nhà nước miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và hỗ trợ, phần giao dịch bên ngoài phải trích một phần quỹ chung chưa chia để tạo thành tài sản chung không bị chia và chịu thuế như doanh nghiệp.
Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, bãi bỏ phương án sản xuất kinh doanh, giảm quy định về số lượng thành viên tối thiểu khi thành lập, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế tham gia và rút khỏi nước. thị trường. Bên cạnh đó, bổ sung quy định về tổ chức và biểu quyết trực tuyến Đại hội thành viên; tăng cường tính minh bạch thông qua các quy định về công bố thông tin.
Ngoài ra, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức linh hoạt, phù hợp với quy mô hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác; Tổ chức kinh tế hợp tác có thể có nhiều đại diện. Quy định một số đối tượng bắt buộc phải kiểm toán và tần suất kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và dự báo rủi ro cho tổ chức kinh tế hợp tác.
Đồng thời, bổ sung một chương về Chính sách hỗ trợ tổ chức kinh tế hợp tác; trong đó quy định rõ tiêu chí đối tượng được Nhà nước hỗ trợ nhằm tránh tình trạng hỗ trợ dàn trải, kém hiệu quả, khắc phục tình trạng HTX thành lập hình thức với mục tiêu tranh thủ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Chính quyền. Quy định về nguyên tắc tổ chức kinh tế hợp tác được hưởng chính sách không thấp hơn doanh nghiệp nhỏ và vừa, bổ sung các quy định, chính sách đặc thù của tổ chức kinh tế hợp tác.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và địa phương xây dựng dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) với tên gọi Luật Tổ chức kinh tế hợp tác và dự án. trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể giúp HTX chuyển đổi số như xây dựng và triển khai chuyển đổi số. sử dụng hệ thống đăng ký HTX trực tuyến kết nối với đăng ký thuế để giảm bớt thủ tục hành chính, bảo đảm công bằng, minh bạch trong việc tham gia và rút HTX ra khỏi thị trường …
Bộ cũng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, góp phần giải quyết những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, hơn 20 năm qua, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể đã được xây dựng và hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ thành viên tốt hơn, tạo việc làm và tăng thu nhập. thường xuyên cho nhân viên.
Cùng với đó, khu vực kinh tế tập thể đã cơ bản khắc phục tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị thế và vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khu vực kinh tế tập thể đến nay vẫn chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX. Đó là, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể chỉ bằng khoảng một phần hai tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; tỷ trọng đóng góp của kinh tế tập thể vào GDP cả nước giảm từ khoảng 8% năm 2001 xuống còn 3,6% năm 2020.
Nhiều hợp tác xã tổ chức và hoạt động chưa đầy đủ các quy định của Luật Hợp tác xã. Các mối quan hệ về sở hữu, tổ chức, quản lý và phân phối ở nhiều hợp tác xã còn xa rời thực chất và giá trị của kinh tế tập thể.
“Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đồng lòng, đoàn kết, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và sự chung tay, đầu tư của cộng đồng HTX, chúng tôi tin rằng các mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ / TW sẽ được thực hiện thành công, giúp các tổ chức kinh tế, hợp tác xã phát triển. phát triển bền vững ”, Thứ trưởng Trần Duy Đông nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published.