Bắc Ninh có trên 80.000 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách

Rate this post


BNEWSChiều 15/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Nghị định số 10/2002.

Chiều 15/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 10/2002 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách ở tỉnh. địa bàn tỉnh.

Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh Đàm Lê Vân cho biết: Qua 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002 / NĐ-CP, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các nguồn vốn tài trợ, chương trình tín dụng chính sách xã hội của Trung ương, tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả đến các đối tượng trên địa bàn; từng bước khẳng định vai trò của tín dụng chính sách xã hội là công cụ, giải pháp quan trọng, mang tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh Bắc Ninh.
Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 3.473 tỷ đồng, gấp 23 lần so với khi mới thành lập, trong đó, riêng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 406 tỷ đồng, chiếm 11,7% tổng nguồn vốn. Vốn tín dụng chính sách xã hội được giải ngân đến tất cả các xã, phường, thị trấn với hơn 621.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Qua đó, góp phần giúp gần 80.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động; đã giúp gần 152.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng, cải tạo gần 411.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…
Trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tín dụng chính sách bình quân hàng năm đạt 8% trở lên, trong đó vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, phấn đấu hàng năm đạt 100 tỷ đồng. VNĐ / năm; duy trì và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3% / tổng dư nợ; lãi suất hàng năm trên 99% số lãi phải thu; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác và Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp. ; đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội….
Chia sẻ về việc phát huy vai trò của phụ nữ trong việc điều phối, quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hằng cho biết, thời gian qua, hoạt động cho vay vốn của các cấp Hội ngày càng có quy mô.

Với dư nợ hơn 1.500 tỷ đồng, các hộ vay đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, giải quyết việc làm, thu hút nhiều lao động, kinh tế gia đình ngày càng phát triển, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025. ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ, khởi sự kinh doanh. 100% ý kiến ​​được tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ theo nhu cầu cụ thể và hình thức phù hợp. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 168 dự án được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh và khởi nghiệp với số vốn giải ngân trên 130 tỷ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Chính sách xã hội đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP của Chính phủ tại tỉnh Bắc Ninh. tỉnh, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,65% (năm 2002 theo tiêu chí cũ) xuống còn 1,15% / năm. Năm 2021 theo tiêu chí đa chiều.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và toàn xã hội để làm tốt hơn nữa công vụ. an ninh xã hội. Cùng với đó, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.
Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP được khen thưởng. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.