Các doanh nghiệp bằng USD đang bế tắc

Rate this post

Doanh nghiệp có cơ cấu nợ bằng USD lớn sẽ gặp bất lợi khi tỷ giá và lãi suất USD đều biến động.

Theo báo cáo tại VNDirect, biến động bất lợi của tỷ giá và lãi suất USD cao làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp có cơ cấu nợ lớn bằng USD.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa hình thức trả lãi (lãi suất cố định hoặc thả nổi) và thời hạn cho vay (ngắn hạn hay dài hạn).

Về hình thức trả lãi, VNDirect cho rằng các doanh nghiệp vay vốn bằng USD với lãi suất cố định hoặc thả nổi chịu áp lực tăng chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá (đánh giá lại khoản vay). do tác động bất lợi của biến động tỷ giá hối đoái và lãi vay USD.

Doanh nghiệp vay USD với lãi suất cố định sẽ chịu
áp lực tăng chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá khi đánh giá lại giá trị khoản vay do tác động của tỷ giá.

Đồng USD mạnh lên sẽ dẫn đến tăng cả chi phí lãi vay và giá trị gốc khi quy đổi sang VND.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp vay USD với lãi suất thả nổi sẽ chịu áp lực lớn hơn so với vay với lãi suất cố định.

Nguyên nhân là ngoài tác động của tỷ giá đến chi phí lãi và gốc, các khoản vay thả nổi cũng sẽ chịu áp lực tăng chi phí lãi vay khi lãi suất các khoản vay bằng USD tăng do Fed thắt chặt chính sách. tiền tệ.

Về thời hạn trả lãi, VNDirect cho rằng, những doanh nghiệp có tỷ trọng nợ ngắn hạn lớn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực hơn so với những doanh nghiệp có tỷ trọng nợ dài hạn lớn.

Đặc biệt, FED với quan điểm “diều hâu” hơn trong việc thắt chặt tiền tệ sẽ gây áp lực lớn lên tỷ giá, khiến giá trị các khoản vay ngắn hạn tăng theo kỳ hạn, gây ra vấn đề. rủi ro về dòng tiền đối với doanh nghiệp khi phải xoay xở để trả chi phí gốc và lãi vay.

Hơn nữa, khi khoản nợ ngắn hạn này đến hạn, nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ phải vay thêm khoản vay mới với lãi suất cao hơn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh (làm tăng chi phí lãi vay).

Ngược lại, những doanh nghiệp có tỷ trọng vay USD dài hạn cao sẽ không phải chịu cảnh đáo hạn nợ gốc. Tuy nhiên, biến
Biến động tỷ giá hối đoái bất lợi cũng sẽ khiến các doanh nghiệp này đánh giá lại các khoản vay và ghi nhận khoản lỗ kế toán trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, cũng như làm tăng chi phí lãi vay.

Tuy nhiên, về dài hạn, các chuyên gia tại VNDirect kỳ vọng các doanh nghiệp có tỷ trọng nợ dài hạn bằng USD lớn có thể bớt áp lực hơn do dự báo áp lực tỷ giá có thể hạ nhiệt và VND tăng giá. so với USD vào năm 2023.

Một số doanh nghiệp có khoản vay USD lớn

Anh-chup-man-hinh-2022-09-29-luc-10.20.52.png

Theo đó, VIC có tổng dư nợ USD lớn nhất với giá trị 65.559 tỷ đồng, dư nợ USD / tổng dư nợ là 39,4%. Nợ đến cuối quý II / 2022 của VIC là 166.588 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là PGV với giá trị 36.868 tỷ đồng, dư nợ USD / tổng dư nợ 86,6%; HVN là 21.815 tỷ đồng với dư nợ USD / tổng dư nợ là 66,3%.

Các doanh nghiệp tiếp theo gồm NVL 14.821 tỷ đồng, GE2 12.669 tỷ đồng; PC1 4,008 tỷ đồng; POW 2,775 tỷ đồng; MPC 3,892 tỷ đồng; QTP 1,148 tỷ đồng; 1.104 tỷ TCM.

Riêng dư nợ của PVD là 3,904 tỷ USD và tổng dư nợ là 100% bằng USD; 1.547 tỷ HND cũng 100% nợ bằng USD.

Tỷ giá USD / VND sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022

Các chuyên gia tại VNDirect cho rằng tỷ giá sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022 do đồng USD neo ở mức cao khi Fed duy trì lộ trình tăng lãi suất.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy các yếu tố hỗ trợ tỷ giá, bao gồm dòng vốn FDI mạnh hơn, thặng dư thương mại được cải thiện (dự báo đạt khoảng 8,9 tỷ USD vào năm 2022), cán cân thanh toán thặng dư, dự trữ ngoại hối đạt ngưỡng an toàn (tương đương 3,3 tháng nhập khẩu ).

Nhìn chung, VNDirect dự báo VND có thể mất giá từ 3,5 – 4% so với USD vào năm 2022.

Anh-chup-man-hinh-2022-09-29-luc-09.43.15.png

Bước sang năm 2023, kỳ vọng được đặt ra khi áp lực lên tỷ giá hối đoái của Việt Nam sẽ hạ nhiệt đáng kể và dự báo Đồng Việt Nam sẽ tăng giá so với USD vào năm 2023 khi Fed chuyển từ “chính sách thắt chặt tiền tệ”. tiền tệ “để” bình thường hóa chính sách “vào năm tới.

Bên cạnh đó, lãi suất USD giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2023 và lãi suất VND duy trì xu hướng tăng trong năm 2023. Một bước đệm tốt từ thặng dư thương mại, thặng dư cán cân thanh toán và dự trữ ngoại hối được cải thiện trong năm 2023.

Tỷ giá USD / VND sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *