Công ty đang báo lãi, cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch

Rate this post

Lên sàn HNX từ năm 2009, sau 12 năm Cảng Rau quả (VGP) chưa từng báo lỗ; lợi nhuận sau thuế của công ty thường xuyên dao động từ 15 đến 40 tỷ đồng / năm.

Ngày 20/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ra quyết định đình chỉ giao dịch cổ phiếu VGP của Công ty Cổ phần Cảng Rau quả (HNX) do vi phạm quy định về công bố thông tin. thông tin sau khi cổ phiếu được đưa vào khu vực hạn chế giao dịch.

Cụ thể, Cảng Rau quả đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán bán niên.

Theo đó, kể từ ngày 26/9, hơn 7,8 triệu cổ phiếu VGP sẽ chính thức bị tạm ngừng giao dịch trên HNX.

Trước đó vào cuối tháng 8/2022, HNX đã thông báo bổ sung thêm 11 cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ, trong đó có VGP.

Lên sàn HNX từ giữa tháng 6/2009, sau 12 năm, Cảng Rau quả chưa từng kinh doanh thua lỗ; Lợi nhuận sau thuế của công ty thường xuyên dao động từ 15 – 40 tỷ đồng / năm, trừ các năm 2016, 2018, 2019 giảm xuống dưới 10 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2022, VGP ghi nhận doanh thu hơn 5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7,8 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận này chủ yếu đến từ doanh thu tài chính gần 146 tỷ đồng – tăng 46% so với nửa đầu năm 2021.

VGP còn được biết đến là doanh nghiệp thường xuyên chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông qua các năm với tỷ lệ bình quân 8 – 25% / năm.

Thêm 11 cổ phiếu bị cắt margin trên HNX: Ngạc nhiên trước “gương mặt thân quen”

Leave a Reply

Your email address will not be published.