Cung cấp thông tin cho báo chí về hội nhập quốc tế

Rate this post
Ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hội nhập quốc tế là quá trình Việt Nam đã tổ chức, triển khai trong nhiều năm và đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác thông tin về hội nhập quốc tế thời gian qua cũng được đẩy mạnh nhằm truyền tải những định hướng từ các cam kết quốc tế, tác động, ảnh hưởng cũng như nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong nước. . Trong đó, cung cấp thông tin về hội nhập quốc tế cho người dân và doanh nghiệp thông qua các cơ quan truyền thông, báo chí là kênh quan trọng nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 38 / NQ-CP, ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ / TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”. kinh tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới “, trên cơ sở yêu cầu nâng cao nhận thức, tăng cường hiểu biết cho các cơ quan thông tấn, báo chí về hội nhập quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tập huấn về nội dung này.

Theo ông Triệu Minh Long, thông qua việc tổ chức hội nghị nhằm cung cấp, cập nhật những thông tin mới nhất về quá trình hội nhập, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, phân tích tác động, … tác động của các hiệp định thương mại tự do. , các cam kết quốc tế mà chúng ta đã tham gia, đồng thời từ góc độ cơ quan quản lý, hoạch định chính sách phân tích, đánh giá tác động, ảnh hưởng đến một số lĩnh vực cụ thể…

Ông Đinh Nho Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại (Bộ Ngoại giao), 5 vấn đề và xu hướng lớn cần quan tâm là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chuyển đổi kỹ thuật số; chuyển đổi xanh, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức lại chuỗi cung ứng; sự thay đổi lao động.

Tại Việt Nam, xu hướng chuyển đổi kinh tế xanh, chuyển đổi số mở ra cơ hội chuyển đổi mô hình tăng trưởng (năng lượng, vận tải biển, vận tải đường bộ, hàng không, phát triển thành phố xanh và thông minh). ; tận dụng cơ hội trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi cung ứng; nâng cao năng lực hậu cần; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; nguồn nhân lực, thu hút FDI có chất lượng…

Chia sẻ về các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế cũng như quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, bà Lâm Thị Quỳnh Anh – Trưởng phòng Hội nhập kinh doanh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành TP. Ủy ban Hội nhập kinh tế quốc tế (Bộ Công Thương), các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh để tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế nói chung và các hoạt động kinh tế quốc tế khác. Hiệp định thương mại tự do (FTA) nói riêng. Cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam cần áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng như tuân thủ các quy định của thị trường đối tác; ứng dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý; xây dựng chiến lược, lựa chọn khách hàng, lựa chọn thị trường.

“Tham gia các FTA, chúng ta có cả cơ hội và thách thức. Nếu cơ hội không được tận dụng và phát huy tốt, chúng sẽ trở thành thách thức. Để hội nhập FTA thành công, rất cần sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và sự đóng góp của báo chí, để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn và tận dụng hiệu quả FTA vào sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, ”, bà Lâm Thị Quỳnh Anh cho biết.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) đã đưa ra những lưu ý về xuất khẩu nông sản Việt Nam trong bối cảnh tham gia các FTA thế hệ mới. Bà Trang cho biết, nông sản là nhóm hàng mà Việt Nam chú trọng đề nghị các đối tác FTA mở cửa thị trường thế mạnh. Ngoài ra, hầu hết các mặt hàng nông sản của Việt Nam đều đáp ứng cao các quy tắc xuất xứ của FTA, đây cũng là nhóm một số đối tác FTA sẵn sàng mở cửa với nước ta.

Đánh giá về xuất khẩu nông sản giai đoạn 2017 – 2021, ở khía cạnh tích cực, theo bà Trang, mức độ tận dụng các ưu đãi thuế quan khá tốt, nhiều mặt hàng đứng đầu danh sách về tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu. . Các ưu đãi của FTA (như gỗ, thủy sản, rau quả, cao su, v.v.); có tốc độ tăng trưởng khá, tuy có giai đoạn chững lại nhưng có dấu hiệu phục hồi; một số mặt hàng tăng trưởng rất mạnh dưới tác động của FTA.

Về hạn chế, bà Trang cho biết, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản luôn thấp hơn tốc độ tăng chung của các mặt hàng; xuất khẩu nông sản sang các thị trường FTA biến động qua các năm, theo từng thị trường; tỷ lệ sử dụng các ưu đãi FTA cao nhưng không ổn định.

Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI khuyến nghị, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về các FTA, đặc biệt là thuế quan; điều kiện sử dụng như quy tắc xuất xứ. Cùng với đó là tìm hiểu về thị trường; Cập nhật trạng thái, cảnh báo xu hướng…

Leave a Reply

Your email address will not be published.