Đồng Nai: Tiếp tục tập trung giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước và sau khi điều chỉnh giá

Rate this post
Phó Cục trưởng phụ trách Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Phó Cục trưởng, Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công chức giám sát 24/24 giờ tại các cửa hàng kinh doanh. kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Tiếp tục thực hiện Văn bản số 165 / QLTT-NVTH ngày 09/5/2022 của Cục QLTT về việc thực hiện báo cáo nhanh tình hình giám sát xăng dầu trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 804 / CQLTT-NVTH ngày 02/8/2022 của Cục QLTT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã có Công văn số 887 / QLTT-NVTH ngày 29/8/2022 về việc tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Trước, trong và sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 12/9/2022, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc duy trì hoạt động theo dõi tình hình kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. địa phương; tăng cường công tác khảo sát, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Hiện các Đội QLTT tiếp tục giám sát chặt chẽ 100% 409 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tập trung kiểm tra đột xuất để phát hiện hành vi găm hàng; đóng cửa không có lý do hoặc không được sự đồng ý bằng văn bản của Sở Công Thương, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tại các trạm xăng dầu, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Đội QLTT công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời các cửa hàng cắt giảm thời gian bán hàng, đóng cửa bất hợp lý. làm.

Đo bình xăng tại các trạm xăng dầu bán lẻ

Quá trình giám sát, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn về hành vi kinh doanh xăng dầu không ghi thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định và không bán hàng khi chưa được nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. cơ quan quản lý hoặc không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì bị xử phạt vi phạm hành chính 17.000.000 đồng.

Qua khảo sát, theo dõi hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian trước và sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 12/9/2022; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn hoạt động bình thường, tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo cung cấp hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Trong thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT duy trì khảo sát, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, gây khan hiếm nguồn lực. cung cấp xăng dầu trên thị trường.

Leave a Reply

Your email address will not be published.