Hai công ty chứng khoán bị phạt do vi phạm liên quan đến lô trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Rate this post


BNEWSChứng khoán Everest và Chứng khoán An Bình vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm liên quan đến lô trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest và Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) lần lượt 400 triệu đồng và 310 triệu đồng về các hành vi vi phạm liên quan. đến phiên tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest bị phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo thông tin trong hồ sơ chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ là chính xác, kiểm chứng được.

Theo đó, Chứng khoán Everest là tổ chức tư vấn chào bán hồ sơ cho Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với mã trái phiếu WTPCH2125003. Tuy nhiên, Công ty chưa hoàn thành trách nhiệm trong việc rà soát xem đã đáp ứng đầy đủ các quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định hay chưa.

Tại Mục III.B Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông về việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP có nêu rõ “Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông Công ty thanh toán đầy đủ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành ”.

Tuy nhiên, tại mục II.4 của Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông (trang 22), nội dung về việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tục trước khi phát hành là như sau: Trong 3 năm trước khi chào bán, Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông đã phát hành 02 mã trái phiếu WTPCH2124001, WTPCH2124002 với tổng giá trị là 450 tỷ đồng nhưng đến ngày 30/11/2021 vẫn chưa kết thúc đợt phát hành và chưa phát sinh trái phiếu. Gốc và lãi.

Như vậy, thông tin tại Mục III.B của Bản công bố thông tin về việc “Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông thanh toán đủ cả gốc và lãi trái phiếu đã phát hành” là không đảm bảo chính xác so với thông tin nêu tại Mục II.4 của Công bố thông tin; tại điểm 3.1, mục II, Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông (trang 18, 19) cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông; trong đó có một số dự án do Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông đã và sắp triển khai.

Đối với dự án sắp triển khai là Dự án Khu du lịch phức hợp Hoàng Hải (Vị trí: Khu 6, Khu phức hợp Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), tại Chứng khoán Everest không có hồ. Văn bản thể hiện vai trò của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông liên quan đến dự án này.

Chứng khoán Everest cũng bị phạt 150 triệu đồng do báo cáo sai sự thật. Căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng Chứng khoán Everest đã báo cáo thông tin sai sự thật đối với các nội dung cụ thể như: Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu. biểu quyết tách biệt ngày 25/02/2022 được ký giữa Chứng khoán Everest và Công ty Cổ phần Cung điện Mùa Đông, tính đến thời điểm ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý Hợp đồng (25/02/2022), tổng giá trị trái phiếu WTPCH2125003 chào bán thành công của EVS dựa trên mệnh giá của trái phiếu đã phát hành bằng không.

Tuy nhiên, Chứng khoán Everest đã báo cáo sai về khối lượng trái phiếu chào bán thành công của Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông do Chứng khoán Everest làm đại lý phát hành và phương thức phát hành trái phiếu. Điện mùa đông.

Cụ thể, tại Báo cáo định kỳ tình hình tư vấn chào bán trái phiếu doanh nghiệp tài liệu số 51A / 2022 / EVS ngày 13/01/2022 (kỳ báo cáo quý IV / 2021) và số 69/2022 / EVS ngày 25/01/2016. , Năm 2022 (báo cáo kỳ 2021) của EVS gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty chứng khoán này cho biết Chứng khoán Everest đã phát hành 3.220 / 3.230 tỷ đồng trái phiếu WTPCH2125003 vào ngày 01/12/2021 theo phương thức đại lý phát hành; Nội dung này tại Tờ trình số 206/2022 / EVS ngày 15/4/2022 (kỳ báo cáo quý I / 2022) là 10 / 3.230 tỷ đồng trái phiếu WTPCH2125003 tại ngày 16/12/2021 theo phương thức đại lý phát hành. ;

Tại Báo cáo số 210/2022 / EVS ngày 15/4/2022 về tình hình đăng ký và lưu ký trái phiếu (kỳ báo cáo quý I / 2022) gửi cho HNX, Chứng khoán Everest đã báo cáo số liệu về mã trái phiếu WTPCH2125003 Khối lượng trái phiếu đăng ký trong kỳ là 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu gửi trong kỳ là 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu đăng ký tính toán cuối kỳ là 3.230 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu gửi cuối kỳ là 3.230 tỷ đồng. .

Tuy nhiên, tại báo cáo số 210/2022 / EVS ngày 15/4/2022 của Chứng khoán Everest gửi Đoàn thanh tra, các con số trên đều bằng không. Tại Báo cáo số 207/2022 / EVS ngày 15/4/2022 về cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu (kỳ báo cáo quý 1/2022) gửi HNX, Chứng khoán Everest cho biết, số lượng nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu mã WTPCH2125003 là 02 tổ chức trong nước. các nhà đầu tư. Tại văn bản số 207/2022 / EVS ngày 15/4/2022 của Chứng khoán Everest báo cáo Đoàn thanh tra, số liệu này là 0.

Với hành vi vi phạm trên, Chứng khoán Everest bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đính chính thông tin theo quy định.

Đối với Chứng khoán An Bình (ABS), doanh nghiệp này bị phạt 310 triệu đồng với hai lỗi vi phạm. Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Chứng khoán An Bình 250 triệu đồng do không đảm bảo thông tin trong hồ sơ chào bán, phát hành trái phiếu riêng lẻ là chính xác, kiểm chứng được.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình là đơn vị tư vấn cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (SOLEIL) – doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ. SOLCH2123001, trị giá 800 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ của SOLEIL do Chứng khoán An Bình cung cấp dưới dạng dịch vụ tư vấn cho thấy:

Ngày 16/6/2021, Hội đồng quản trị SOLEIL đã ban hành Nghị quyết số 1606/2021 / NQ-SL thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Tuy nhiên, phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2011 kèm theo Nghị quyết số 1606/2021 / NQ-SL được lưu giữ tại Công ty chỉ bao gồm các trang số 1,3,5,7,9,11 và 13. Nội dung nêu trên các trang không thể hiện đầy đủ thông tin về trái phiếu sẽ phát hành.

Điểm 4, Mục II của Công bố thông tin nêu rõ: “Từ khi thành lập đến nay, Công ty không phát hành trái phiếu nào và không có khoản nợ chưa thanh toán nào tại thời điểm chào bán trái phiếu”. . Tuy nhiên, tại Mục V.10 Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020 của SOLEIL “Thuê và cho vay tài chính” thể hiện giá trị “trái phiếu”, số dư đầu năm là 699.066 tỷ đồng, có sự biến động tăng trong năm. 933,333 tỷ đồng và biến động giảm 700 tỷ đồng; số dư cuối năm bằng 0.

Chứng khoán An Bình cũng bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Công ty không báo cáo SGDCKHN đúng thời hạn các tài liệu của kỳ báo cáo quý IV / 2021 và kỳ báo cáo năm 2021, gồm: Báo cáo số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu doanh nghiệp trên từng tổ chức lưu ký. dấu hiệu; Báo cáo thanh toán gốc / lãi trái phiếu trong kỳ; Báo cáo số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu và khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; Báo cáo giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.