Herbalife Việt Nam nhận giải thưởng “Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2022”

Rate this post

Tất cả các sản phẩm Herbalife đã đăng ký đều đoạt giải thưởng, bao gồm:

• Thực phẩm dành cho chế độ ăn kiêng đặc biệt: Hỗn hợp dinh dưỡng công thức 1 – Vị bánh quy và kem, vị sô cô la, vị bạc hà – sô cô la, vị dâu, vị vani

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Niteworks®

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: ImmuLift

• Thức ăn dành cho chế độ ăn kiêng đặc biệt: Hỗn hợp dinh dưỡng thể thao công thức 1 – Hương vani nguyên kem

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Herbalife 24 Rebuild Strength – Vị sô cô la

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Herbalife 24 Hydrate – Vị cam

• Thức ăn cho chế độ ăn kiêng đặc biệt: Bột Protein

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Simply Probiotic

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Joint Support Advanced

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Xtra-Cal® Advanced

• Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Ocular Defense

• Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cell – U – Loss®

• Thực phẩm tốt cho sức khỏe: Chất kích hoạt tế bào

Leave a Reply

Your email address will not be published.