Hỗ trợ phát triển thương mại miền núi và hải đảo

Rate this post

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của Chương trình giai đoạn 2015 – 2020, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình giai đoạn 2021 – 2025, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, kết nối bám sát mục tiêu, nội dung chương trình, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của vùng, phát triển hệ thống dịch vụ thương mại, hình thành các loại hình doanh nghiệp và bước đầu hình thành chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo theo hướng hiện đại, bền vững.

Sáng 16/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ AgroViet 2022, Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Sự phát triển. Phát triển Nông thôn (NN & PTNT) tổ chức hội nghị “Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi và hải đảo năm 2022”. Đây là hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1162 / QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Hoàng Văn Dư, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, hội nghị lần này được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, lợi thế, tiềm năng tại các thị trường. miền núi và hải đảo; cung cấp thông tin về thực trạng và tiềm năng sản xuất – kinh doanh sản phẩm của các huyện miền núi, hải đảo, tăng hiệu ứng lan tỏa đến đông đảo người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. miền núi, hải đảo và thu hút đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện miền núi, hải đảo.

Theo ông Du, đây cũng là dịp để các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng thương nhân, doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình; đề xuất các hình thức tuyên truyền, quảng bá nhằm kết nối hiệu quả các sản phẩm vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước; đồng thời đề xuất một số giải pháp, chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa là lợi thế của miền núi, hải đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển. phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm vùng miền tại các địa phương đã chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn kinh doanh và bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý tiếp tục triển khai các hình thức tuyên truyền, quảng bá để kết nối hiệu quả các sản phẩm vùng miền đến gần hơn người tiêu dùng trong và ngoài nước, hỗ trợ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vùng miền của các vùng miền. xí nghiệp.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, nhờ thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, hoạt động kinh tế, thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã có những chuyển biến rõ rệt. những thay đổi đáng kể, góp phần tạo cơ hội xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Hoạt động sản xuất ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị, được chứng nhận nhãn hiệu tập thể và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. nhu cầu tại chỗ mà còn thúc đẩy tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều sản phẩm tiêu biểu, đặc sản như xoài tròn Yên Châu, vải thiều Lục Ngạn, nhãn Sông Mã… đã được chú trọng phát triển thương hiệu và xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản. , Úc, Châu Âu …, góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Tham luận tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Tiểu thủ công nghiệp, Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương cho rằng, những năm qua, các chương trình hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, hải đảo đã mang lại. kết quả khả quan trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ ở những vùng còn nhiều khó khăn. Không chỉ kết nối thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm nông, lâm, thủy sản miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo mà còn thông qua tổ chức. Tổ chức hội nghị, hội thảo còn hình thành và định hình vùng tiêu thụ nông sản hiện đại, bền vững. Bà Hương đề nghị, để phát triển thương mại nông thôn, miền núi, hải đảo thì phải phát triển sản xuất hàng hóa có chất lượng, hiệu quả. Cần xây dựng cơ sở dữ liệu với thông tin nông sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo, xây dựng hệ thống phân phối bài bản, thường xuyên, liên tục và liên kết vùng để phát triển thương mại. thương mại miền núi và hải đảo bền vững. Bên cạnh việc kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhà sản xuất và người tiêu dùng, cần tập trung vào những điểm mới đó là: kết hợp cho doanh nghiệp phân phối, đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng để thúc đẩy tiêu thụ. hàng hóa, nông sản đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc xuất xứ; Bước đầu hình thành các chuỗi cung ứng và tiêu thụ thành phẩm hiện đại, bền vững mang tính đặc thù vùng miền.


Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo được thực hiện giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 964 / QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn này. Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1162 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đến năm 2021. -2025 kỳ.

Mục tiêu cụ thể của chương trình trong cả giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tăng trưởng hàng năm từ 9 – 11%; phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của vùng; khuyến khích và phát triển các thương nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có năng lực hoạt động thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, tăng bình quân hàng năm từ 8 – 10%. Chương trình hiện đang được triển khai tại 287 huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thuộc 48 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là những địa bàn có đặc điểm địa lý xa xôi, mật độ dân cư thưa thớt, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, nội lực còn hạn chế nên gây nhiều trở ngại cho việc thu hút đầu tư và phát triển thương mại.

Leave a Reply

Your email address will not be published.