Kết nối hiệu quả các sản phẩm trong khu vực với người tiêu dùng

Rate this post


BNEWSMiền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị, không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ mà còn thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, quảng bá đến hỗ trợ phát triển thương mại miền núi và hải đảo vào năm 2022 ”. Đây là hoạt động thuộc Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1162 / QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị “Tuyên truyền, quảng bá hỗ trợ phát triển thương mại miền núi và hải đảo năm 2022” được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng, ​​đặc sản, lợi thế, tiềm năng của các vùng miền. miền núi và hải đảo; cung cấp thông tin về thực trạng và tiềm năng sản xuất – kinh doanh sản phẩm của các huyện miền núi, hải đảo, tăng hiệu ứng lan tỏa đến đông đảo người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. miền núi, hải đảo và thu hút đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện miền núi, hải đảo.

Hội nghị cũng là dịp để các Bộ, ngành, địa phương và cộng đồng thương nhân, doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Chương trình; đề xuất các hình thức tuyên truyền, quảng bá nhằm kết nối hiệu quả các sản phẩm vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước; đồng thời đề xuất một số giải pháp, chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa là lợi thế của miền núi, hải đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển. phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, nhờ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, Hoạt động Kinh tế thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, góp phần tạo cơ hội xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Đặc biệt, Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 964 / QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời đảm bảo an ninh – quốc phòng trên địa bàn. Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1162 / QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đến năm 2021. -2025 kỳ.

Ông Hoàng Văn Dư, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, hoạt động sản xuất ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa có giá trị, được chứng nhận nhãn hiệu tập thể và được bảo hộ. bằng chỉ dẫn địa lý, không chỉ đáp ứng nhu cầu tại chỗ mà còn thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều sản phẩm tiêu biểu, đặc sản như xoài tròn Yên Châu, vải thiều Lục Ngạn, nhãn Sông Mã… đã được chú trọng phát triển thương hiệu và xuất khẩu thành công sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Châu Âu .. ., góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Theo ông Trần Duy Đông, để thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về chương trình. sản phẩm của miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo có vai trò rất quan trọng. Đây là yếu tố góp phần kết nối, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách. sự chênh lệch giữa các khu vực.

Bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương cho rằng, để thúc đẩy hoạt động thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo cần đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại. các hoạt động và xúc tiến các hoạt động thương mại. Hoạt động kết nối đầu ra cho các sản phẩm trong khu vực. Các hoạt động kết nối cần được đa dạng hóa bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, cả trong nước và quốc tế. Có như vậy, các sản phẩm của miền núi, hải đảo mới tiêu thụ tốt, mang lại giá trị cao hơn, góp phần thúc đẩy đời sống kinh tế – xã hội ở khu vực này.
Mục tiêu cụ thể của Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 là phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tăng trưởng hàng năm. tỷ lệ 9 – 11%; phát triển các sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu, đặc sản, tiềm năng, lợi thế của vùng; khuyến khích và phát triển các thương nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có năng lực hoạt động thương mại ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, tăng bình quân hàng năm từ 8 – 10%. Chương trình hiện đang được triển khai tại 287 huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thuộc 48 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.