Kinh tế phục hồi, hơn 600 doanh nghiệp tham gia thị trường mỗi ngày | Nền kinh tế

Rate this post

Trong tháng 9, cả nước có 11.460 doanh nghiệp thành lập mới và giảm 3,8% so với tháng 8. Tuy nhiên, con số này đã tăng 194% so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, nền kinh tế cũng ghi nhận hơn 5.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, lần lượt giảm 20,7% và tăng 54,3. %, thông tin trên được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9.

Như vậy, tính chung 9 tháng cả nước có 163,3 nghìn đồng đăng ký kinh doanh thành lập mới và đi vào hoạt động trở lại, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này có nghĩa là trung bình có hơn 600 doanh nghiệp tham gia thị trường mỗi ngày.

[Kinh tế Doanh nghiệp Vietnam Report: Tăng trưởng, lợi nhuận nằm trong tầm tay doanh nghiệp]

Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp thoái vốn cũng khá lớn với 112,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,8% so với cùng kỳ và bình quân mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thoát ra khỏi thị trường.

Về triển vọng kinh doanh, trong cuộc điều tra khảo sát 6.500 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến – chế tạo quý III, Tổng cục Thống kê ghi nhận 38,6% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn và 36,0% doanh nghiệp xếp loại tốt. doanh nghiệp cho biết sản xuất kinh doanh ổn định và có 25,4% doanh nghiệp đánh giá khó khăn so với quý II.

Dự kiến ​​trong quý IV, 48,7% số doanh nghiệp kỳ vọng xu hướng kinh doanh sẽ tốt hơn, 33,9% số doanh nghiệp cho rằng ổn định và 17,4% số doanh nghiệp kỳ vọng khó khăn hơn so với quý trước. 3.

Đáng chú ý, báo cáo cho thấy, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước lạc quan nhất với 83,6% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV tốt hơn và giữ ở mức ổn định so với quý III, trong khi tỷ lệ này ở các khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 80,9% và 79,1%.

Công việc kinh doanh thành công, hơn 600 doanh nghiệp đã tham gia ngay cuộc thi.  1(Nguồn: TCTK)

Hạnh Nguyên (Vietnam +)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *