Mạng Anime Vương quốc Anh – The Japan Foundation

5/5 - (1 vote)

Quỹ Nhật Bản từ tháng 2 đến tháng 3 sẽ đi du lịch Vương quốc Anh, với một loạt các bộ phim mới phát hành thuộc tất cả các thể loại, cũng như lọt vào các tác phẩm kinh điển như Nồi Triệu Ryu (mà tôi chỉ mới xem gần đây trên DVD mà tôi chân thành giới thiệu), luôn có thứ gì đó dành cho tất cả mọi người, giả sử bạn muốn phim Nhật Bản, và bạn thực sự muốn.

Thông tin chi tiết có sẵn trên trang web chính thức tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *