“Một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lách luật, mua cổ phần, chi phối hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại”.

Rate this post

Trong bài phát biểu gửi tới Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2022 diễn ra sáng 18/9, ông Vũ Nhữ Thăng, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhấn mạnh, bên cạnh sự phát triển nhanh chóng trong thời gian qua, thị trường vốn vẫn còn 8 thách thức cần giải quyết.

Đầu tiên, cơ cấu thị trường vốn còn nhỏ so với các thị trường trong khu vực, các thành phần thị trường chưa cân đối. Tính đến ngày 30/6/2022, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 70,9% GDP, nhỏ hơn so với các thị trường chứng khoán trong khu vực (từ 93% đến 243% GDP, không bao gồm Indonesia). Trong đó, khoảng 35% tổng giá trị vốn hóa thị trường do Nhà nước nắm giữ, hạn chế về sở hữu và tính thanh khoản.

Bên cạnh đó, dư nợ trên thị trường trái phiếu (47% GDP) thấp hơn nhiều so với thị trường chứng khoán và một số thị trường trong khu vực.

Thứ hai, Hàng hóa trên thị trường vốn còn thiếu đa dạng, một số mặt hàng chưa đảm bảo chất lượng. Một số doanh nghiệp có dấu hiệu huy động vốn “thiếu” trước khi niêm yết cổ phiếu, huy động vốn trên thị trường chứng khoán nhưng sử dụng không đúng mục đích. kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ ba, Cơ sở nhà đầu tư trong nước còn hạn chế, chưa gắn kết chức năng huy động vốn dài hạn của thị trường vốn với hệ thống bảo hiểm, an sinh xã hội. Nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 80-85% giao dịch trên thị trường chứng khoán, phần lớn tự đầu tư thay vì ủy thác thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp, điều này ảnh hưởng lớn đến tính bền vững của chỉ số VN-Index. Có những thời kỳ chỉ số chứng khoán tăng và giảm nhiều nhất thế giới).

Đáng chú ý, mặc dù số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân tăng đột biến trong giai đoạn 2020-2022 nhưng vẫn có nhiều tài khoản không có hoặc có ít giao dịch.

Thứ Tư, Vẫn còn một số lỗ hổng trong việc công bố thông tin trên thị trường. Báo cáo tài chính chưa kiểm toán của một số doanh nghiệp niêm yết có sự khác biệt đáng kể so với báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Báo cáo tình hình sử dụng vốn huy động chưa được công bố đầy đủ, gây khó khăn cho cổ đông, trái chủ và cơ quan quản lý trong việc giám sát việc sử dụng vốn của công ty. Vi phạm công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn động cơ trục lợi do lợi thế về thông tin và mức xử phạt thấp hơn nhiều lần so với các cổ đông lớn khác. với lợi nhuận.

Thứ năm, Quản trị công ty đại chúng có một số hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa tuân thủ quy định về thành viên HĐQT độc lập. Một số trường hợp vi phạm quyền của công ty và cổ đông như thành lập công ty do thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban giám đốc kiểm soát, từ đó chuyển doanh thu, lợi nhuận hoặc khách hàng của công ty ra thế giới bên ngoài. ; Công ty có các khoản vay không minh bạch đối với thành viên HĐQT, Ban điều hành …

Thứ sáu, Một số tiêu chí để nâng hạng thị trường lên thị trường chứng khoán mới nổi còn chậm được đáp ứng. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã được đưa vào danh sách nâng hạng trong 5 năm qua, tuy nhiên, mức độ cải thiện của các tiêu chí còn chậm, thậm chí theo chiều hướng tiêu cực. Trong kỳ đánh giá tháng 6 năm 2022, MSCI đã hạ cấp 09 tiêu chí định tính đối với thị trường Việt Nam, trong đó một số vấn đề chính là khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế đến mức giới hạn sở hữu. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các công ty đại chúng, công ty niêm yết …

Thứ bảy, Chất lượng hoạt động của một số tổ chức trung gian (công ty chứng khoán, công ty kiểm toán, công ty thẩm định giá …) chưa đảm bảo.chưa đáp ứng được yêu cầu về tính minh bạch và năng lực thẩm định để có hàng hóa chất lượng cung cấp ra thị trường.

Có một số trường hợp công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp, công ty kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết, công ty thẩm định giá tài sản bảo đảm có dấu hiệu thông đồng với tổ chức. tổ chức phát hành trong việc cung cấp thông tin sai lệch về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho công chúng, trong một số trường hợp có xung đột lợi ích do tổ chức trung gian có quan hệ với tổ chức phát hành chứng khoán.

Thứ tám, gia tăng rủi ro liên kết giữa thị trường vốn với hệ thống tổ chức tín dụng và lĩnh vực bất động sản.

Gần đây, một số doanh nghiệp bất động sản, tập đoàn kinh doanh đa ngành trong đó bất động sản là lĩnh vực kinh doanh chính, và các tổ chức trực tiếp / gián tiếp liên quan đến mua cổ phần đã phát sinh. tham gia điều hành các tổ chức tài chính (bao gồm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, doanh nghiệp bảo hiểm).

Nhóm cổ đông có thể lách quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan tại tổ chức tín dụng và quy định về hạn mức tín dụng đối với khách hàng tại tổ chức tín dụng. Luật Các tổ chức tín dụng, theo đó lợi dụng quyền chi phối hoạt động của ngân hàng, “né” các quy định về an toàn, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng để sử dụng nguồn vốn của ngân hàng. Công ty cung cấp tín dụng cho các công ty con, công ty “sân sau” trong cùng hệ sinh thái kinh doanh bất động sản.

“Việc tích tụ rủi ro tập trung tín dụng có thể khiến rủi ro lan tỏa giữa thị trường bất động sản và thị trường tài chính”, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.