Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ chính sách, but đi kèm là cơ chế ‘xin cho’

Rate this post

Đó là thông tin được đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh (HUBA) cho biết tại buổi khảo sát tình hình thực hiện Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn từ 1/1/2018 đến 30/6 / 2022 of Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tp.Hồ Chí Minh vào chiều 21/9.

Theo ông Nguyễn Đình Tuệ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hiệp hội Doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh, Công ty triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua có nhiều bất kỳ Access, thắc mắc. Quyền doanh nghiệp được hỗ trợ thì nhiều, nhưng đi kèm với đó là một cơ chế “xin cho”. Trong khi đó, Luật lại không có sự phân bổ của cơ quan làm đầu mối để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho công việc kinh doanh đối tượng này.

Bên cạnh đó, Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhiều liên quan đến Luật Thuế và Ngân sách. HUBA đại diện cho rằng, nếu cả 2 luật này không được sửa đổi thì sẽ rất khó thực hiện được việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). By the work only for the activity support for the phức tạp tính về mặt thủ tục, các chi nhánh phải nằm trong kế hoạch chi tiết và phải được thông qua Hội đồng nhân dân hàng năm. Các doanh nghiệp phải chứng minh mình là doanh nghiệp nhỏ và vừa và hoạt động thuộc lĩnh vực được hỗ trợ hay không.

“Thực tế cho thấy, triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn trong thời gian qua không huy động được các nguồn lực xã hội cho nền kinh tế và chỉ sử dụng ngân sách nhà nước đi kèm với đó là cơ chế “xin”. Người thụ hưởng rất khó tiếp cận hoặc không muốn tiếp cận chính sách hỗ trợ vì ngại thủ tục “, ông Nguyễn Đình Tuệ cho biết.

Other face, SME doanh nghiệp tại Tp.Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung hiện chiếm đến 97-98% trong tổng số doanh nghiệp. Thế nhưng, các doanh nghiệp này lại phải đi chứng minh mình thuộc đối tượng doanh nghiệp SME thì mới được hỗ trợ. Nếu cơ quan thuế bố trí danh sách các doanh nghiệp lớn để loại trừ khỏi đối tượng được hỗ trợ, thì việc triển khai Luật này sẽ rất đơn giản.

Theo HUBA, add-on redirect guide, Unknown parse cũng là một phần hỗ trợ nhân sự triển khai chính sách và có nhiều bất kỳ cập nhật nào. Ngoài ra, thiếu một tài nguyên đủ mạnh đối với các cơ quan liên quan, địa phương hoạt động tích cực hơn trong hoạt động thi hành các quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hứa Chung / TTXVN).

Thực tế nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh hiện có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp SME, nhưng công việc tiếp cận vẫn là bài toán nan giải.

Bà Trần Diệu Canh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại cơ khí Tân Thanh – một doanh nghiệp trên địa bàn Tp.Thủ Đức cho biết: Trong thời gian qua, Tp.Thủ Đức tổ chức các buổi học đối thoại, kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Nhiều ngân hàng xuất hiện rất mở trong sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với tín dụng nguồn. Tuy nhiên, thực tế triển khai có rất nhiều mắc kẹt.

“Nhiều doanh nghiệp rất vui mừng khi nghe thông tin về lãi suất hỗ trợ chính sách 2% được triển khai. Thế nhưng đến hôm nay khi được hỏi thì không có ngân hàng nào cho vay. Trong hội nghị đối thoại, doanh nghiệp đều cử người tham gia để tìm hướng tiếp cận chính sách, bài hát kết quả vẫn là con số 0 ”, bà Trần Diệu Cảnh chia sẻ.

Ông Nguyễn Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND Quận 10 cũng cho biết, từ năm 2018 đến ngày 30/6/2022, quận đã giải ngân hơn 54.000 Tỷ đồng hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp. Quận cũng tổ chức các buổi huấn luyện về sử dụng đơn điện tử, tổ chức các hội nghị kết nối cung cấp, các buổi học đối thoại với doanh nghiệp…

Tuy nhiên, các vấn đề khó khăn nhất của các doanh nghiệp trên bàn vẫn là hạn chế về tài sản thế chấp hoặc không có tài sản thế chấp nhận, không tiếp cận được với nguồn vốn vay với sự ưu tiên. Bên cạnh đó, các tài khoản cho vay tiền bảo lãnh, tín dụng lại có mức thấp hơn, không thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia.

Ngoài nguồn tín dụng vấn đề, các quận, huyện cũng phản ánh tình trạng bất cập, khó khăn trong việc triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn trong thời gian qua, đặc biệt trong việc chuyển đổi mô hình hoạt động của các hộ kinh doanh cá thể sang doanh nghiệp.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Phó Chủ tịch UBND quận 5, khi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp không được tạo sức hấp dẫn, các quy định hiện nay khá thoáng cho hộ kinh doanh như không bị giới hạn số lao động, được open nhiều chi nhánh và cho thuê người quản lý… make up the effect of switch of the hộ kinh doanh hầu như không có.

Trước tình trạng trên, các quận, cộng đồng doanh nghiệp Tp.Hồ Chí Minh Các ý kiến ​​cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, bổ sung các quy định về tài chính, cơ quan kiểm tra, kiểm tra và nguồn ngân sách hợp tác sẽ là những điều quan trọng để giúp Luật sư đi vào cuộc sống một cách dễ dàng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm chỉ đạo hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng xem xét cải tiến quy trình cho vay, thủ tục vay vốn. Qua đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, thay đổi công nghệ mới, nâng cao năng suất…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *