Những kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”

Rate this post

Thực hiện Quyết định số 939 / QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025 ”(Đề án 939) trên địa bàn tỉnh, sau 5 năm triển khai đã bước đầu làm thay đổi“ tư tưởng ”của phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số về vai trò tham gia phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để khởi nghiệp. kinh doanh, thay đổi thói quen sản xuất nhỏ lẻ, chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất … Qua đó góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình; vai trò, vị thế của phụ nữ được thể hiện rõ hơn. trong gia đình và xã hội; thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia các hội, phong trào phụ nữ ở địa phương …Hội LHPN tỉnh tập huấn xây dựng ý tưởng khởi nghiệp cho hội viên

Là cơ quan thường trực thực hiện Dự án, Ngày hội Hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã ban hành kế hoạch hàng năm, kế hoạch chuyên đề để thực hiện Đề án; giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện các mục tiêu của Đề án trong nội dung giao ước thi đua cho Hội LHPN các huyện, thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Đề án lồng ghép với công tác kiểm tra công tác Hội ở địa phương, cơ sở; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn để huy động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện Đề án.

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 40 lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên các cấp và phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp; phối hợp với Trung ương Hội tập huấn nâng cao năng lực cho Ban quản trị các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, nữ làm chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chủ động ký kết các chương trình hợp tác với các cơ quan liên quan để thành lập các mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, kết quả duy trì và thành lập mới 107 mô hình xã trong sản xuất và chăn nuôi. nuôi tại các địa phương với hơn 1.500 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; phối hợp với các cấp, ngành, tổ chức, dự án … kết nối, hiện thực hóa 33 ý tưởng khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ với tổng số vốn hơn 6.606 triệu đồng.

Thông qua việc tổ chức các sự kiện cấp tỉnh (Ngày Doanh nhân nữ hàng năm, Cuộc thi viết ý tưởng khởi nghiệp, Đối thoại, truyền thông chính sách hỗ trợ phụ nữ DTTS khởi nghiệp …), các cấp Hội đã trực tiếp tuyên truyền cho gần 2.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp. các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia thực hiện Đề án; Hàng chục nghìn lượt hội viên, phụ nữ được truyền đạt thông tin, kiến ​​thức về khởi nghiệp, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã kết nối với các doanh nghiệp ngoài tỉnh ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho 05 tổ hợp tác / tổ liên kết do phụ nữ thành lập; tổ chức và tham gia nhiều sự kiện quảng bá, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ. Các địa phương đã phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức Ngày hội Nữ doanh nhân tại địa phương, bố trí gian hàng giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ và nhân dân trên địa bàn; tư vấn, hỗ trợ các nhóm, cá nhân phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xã hội hóa với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp. và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng quy mô hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác của thành viên, phụ nữ trưng bày, bán sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.
Trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2021

VVới điều kiện là tỉnh miền núi, biên giới, có hơn 54% là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, chủ động, các cấp, các ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. kế hoạch.

Thông qua các hoạt động, sự kiện truyền thông hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hơn 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia thực hiện Đề án đã nâng cao nhận thức và phương pháp. hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; trên 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp; 121 dự án, ý tưởng của phụ nữ tham gia khởi nghiệp (trong đó có 30 ý tưởng được hỗ trợ hiện thực hóa); 107 tổ hợp tác, tổ liên kết, 04 hợp tác xã, 01 câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp; Thành lập 02 gian hàng bán sản phẩm từ các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ quản lý; 06 mô hình điểm tuyên truyền về khởi nghiệp tại cộng đồng… Trong 5 năm thực hiện Đề án, đã có hơn 218 gương phụ nữ tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi được biểu dương, tuyên truyền.Hỗ trợ từ giải thưởng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp giúp doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào máy móc thiết bị

Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2025 đề ra như: Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; hỗ trợ 200 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ; hỗ trợ thành lập 10 tổ hợp tác và 05 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; tư vấn, hỗ trợ thành lập 05 doanh nghiệp do nữ làm chủ; nhân rộng mô hình tuyên truyền tại cộng đồng tại các huyện, thành phố … Các cơ quan, địa phương liên quan cần tích cực phối hợp với các cấp Hội tiếp tục kết nối, kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư hỗ trợ nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua các mô hình phát triển kinh tế.; tạo điều kiện để các ý tưởng khởi nghiệp của phụ nữ tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh và vốn vay ưu đãi để hiện thực hóa; hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường ổn định và tổ chức hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị cho các mô hình đủ tiêu chuẩn nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. giống cái.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền những mô hình, tấm gương tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả trong thực tiễn; khuyến khích nhân rộng các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ thành lập hoạt động có hiệu quả trên địa bàn có điều kiện … /.

Thái ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published.