Phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch và hiệu quả

Rate this post

Sau 20 năm phát triển, thị trường vốn Việt Nam đã phát triển nhanh chóng cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần huy động các nguồn lực tài chính rất quan trọng cho nền kinh tế. Tuy nhiên, theo TS Vũ Nhữ Thăng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, bên cạnh sự phát triển nhanh chóng trong thời gian qua, thị trường vốn Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Tăng trưởng nhanh nhưng không bền vững

Quy mô thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh và từng bước thu hẹp khoảng cách với thị trường tiền tệ, chia sẻ vai trò dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, giảm rủi ro phụ thuộc vào vốn tín dụng ngắn hạn. của hệ thống ngân hàng thương mại.

Trên cả ba thị trường ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, sản phẩm và dịch vụ tài chính phát triển nhanh chóng, xuất hiện nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng và nhà đầu tư.



Giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán khoảng 70,9% GDP.

Tình hình tài chính và hoạt động của các tổ chức tài chính nhìn chung an toàn và ổn định. Việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém kết hợp với xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực. Các ngân hàng đã có những bước tiến dài trong việc đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo thông lệ quốc tế… Cùng với đó, hệ thống công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được cơ cấu lại và lành mạnh hóa. chính, chất lượng tài sản được cải thiện.

Theo đó, tại thời điểm 30/6/2021, 82 công ty chứng khoán trên thị trường có tổng tài sản đạt 277 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần so với cuối năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu đạt 104 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần. Tỷ lệ nợ có vấn đề giảm xuống 2,1% từ 6,4% năm 2016. Tính đến ngày 30/6/2021, cả nước có 46 công ty quản lý quỹ đang hoạt động với vốn chủ sở hữu 5,5 nghìn tỷ đồng. , tăng 33%.

Tuy nhiên, ông Thắng chỉ ra rằng, vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 70,9% GDP (tính đến 30/6/2022), nhỏ hơn so với các thị trường chứng khoán trong khu vực (từ 93-243% GDP, ngoại trừ thị trường cổ phiếu ở khu vực). ngoại trừ Indonesia). Trong đó, khoảng 35% tổng vốn hóa thị trường thuộc sở hữu của Nhà nước, hạn chế về sở hữu và tính thanh khoản. Bên cạnh đó, dư nợ trên thị trường trái phiếu thấp hơn nhiều so với thị trường chứng khoán và một số thị trường trong khu vực.

Các công ty niêm yết thuộc các ngành có tính chu kỳ cao như tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), bất động sản và xây dựng chiếm khoảng 65% tổng vốn hóa. Trong khi đó, không có nhiều doanh nghiệp niêm yết thuộc các ngành công nghệ, y tế, logistics, dịch vụ,… Một số doanh nghiệp có dấu hiệu tăng vốn “thiếu”; sử dụng sai mục đích, giá cổ phiếu biến động thất thường, không gắn với chất lượng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa nhưng vẫn chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Một yếu tố khác, nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 80-85% giao dịch trên thị trường chứng khoán, phần lớn tự đầu tư thay vì ủy thác thông qua các quỹ đầu tư chuyên nghiệp nên ảnh hưởng lớn đến tính bền vững của chỉ số. Số VN-Index. Đáng chú ý, mặc dù số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân tăng đột biến trong giai đoạn 2020-2022, nhưng nhiều tài khoản trong số đó không có hoặc có ít giao dịch. Trong khi đó, hệ thống nhà đầu tư tổ chức trong nước vẫn thiếu các quỹ hưu trí dài hạn; Vai trò của các doanh nghiệp bảo hiểm cũng chưa cao.

Việc công bố thông tin của doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại như báo cáo tài chính chưa được kiểm toán của các công ty niêm yết có sự khác biệt đáng kể so với báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Việc doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn, người trong cuộc và những người có liên quan là phổ biến. Quản trị công ty đại chúng có một số hạn chế. Chất lượng của một số khâu trung gian chưa đảm bảo, chưa đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch và năng lực thẩm định để có hàng hóa chất lượng cung cấp ra thị trường.

Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý

Mặc dù phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức khó lường, thị trường vốn Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và cân đối hơn trong thời kỳ mới, thực hiện tốt vai trò huyết mạch của nền kinh tế và đóng góp của nó. thúc đẩy phát triển kinh tế, hoàn thành các mục tiêu chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã đề ra trong giai đoạn 2021-2030.

Tuy nhiên, để phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và huy động các nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội, TS Vũ Nhữ Thăng cho rằng Chính phủ cần tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thủ đô. thị trường. Trong đó tập trung phát triển cơ sở nhà đầu tư thông qua việc hoàn thiện các quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp theo thông lệ thị trường; khuyến khích các nhà đầu tư cá nhân đầu tư thông qua các quỹ chuyên nghiệp thông qua các ưu đãi về thuế và phí; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thành lập, hoạt động và cơ chế tài chính để phát triển các loại hình quỹ ETF, quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ tiền tệ …

Ngoài ra, cần tăng quy mô thị trường chứng khoán và đa dạng hóa sản phẩm trong giai đoạn 2021-2025.

“Cần nghiên cứu ban hành các chính sách ưu đãi để thúc đẩy các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán như, hỗ trợ chi phí công bố thông tin, kiểm toán doanh nghiệp niêm yết; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn đối với doanh nghiệp thuộc các ngành nghề ưu tiên phát triển liên kết với chuyển dịch cơ cấu kinh tế như năng lượng xanh, kinh tế xanh, công nghiệp hỗ trợ … ”, ông Thắng kiến ​​nghị.

Trong giai đoạn 2022 – 2025, cơ quan quản lý cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành các quy định về bảo vệ người tiêu dùng đối với các sản phẩm tài chính, hướng dẫn sử dụng Fintech trong lĩnh vực chứng khoán; Yêu cầu kiên quyết yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đủ điều kiện niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Đồng thời, cần nghiên cứu hình thành thị trường giao dịch tập trung trái phiếu doanh nghiệp và thị trường cho các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup, fintech), góp phần phát triển cân đối các thành phần thị trường trên thị trường chứng khoán đã tạo ra nguồn cung hàng hóa bổ sung cho thị trường. Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu về công bố thông tin, quản trị công ty, hoàn thiện các chế tài xử lý.

Ông Thắng cũng đề nghị sớm phê duyệt đề án thành lập trung tâm tài chính khu vực và quốc tế mang tính đột phá, có sức cạnh tranh quốc tế cao, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.