Phiên họp đầu tiên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Rate this post

(Xây dựng) – Sáng 16/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Đan Linh – Lê Đức

18/09/2022 18:38

Leave a Reply

Your email address will not be published.