PVCFC ban hành Bộ Quy tắc Ứng xử Kinh doanh khẳng định các tiêu chuẩn thương hiệu

Rate this post

Hợp nhất nhận dạng văn hóa doanh nghiệp


Trên thực tế, các quy tắc ứng xử đúng mực trong và ngoài doanh nghiệp đã được PVCFC thực hiện từ nhiều năm nay, gắn liền với bản sắc văn hóa doanh nghiệp. Bảy thói quen tốt (7 Habits) hay còn gọi là phương pháp 5S được tất cả các thành viên trong công ty thực hành hàng ngày và duy trì trong hơn 10 năm. Mỗi chi bộ “khỏe mạnh” đã cộng hưởng cho một tập thể vững mạnh, tạo thành khối đại đoàn kết giúp PVCFC vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, phát triển ổn định, giữ vững và lan tỏa uy tín doanh nghiệp.

Đến nay, việc hoàn thiện và áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử trong kinh doanh (COC) là lời khẳng định mạnh mẽ cho chặng đường phát triển mới, tạo nên bản sắc rõ nét của thương hiệu phân bón hàng đầu với giá trị cốt lõi: Tiên phong – Trách nhiệm – Nhân ái – Hòa đồng.

Bộ quy tắc gồm 5 chương: quy định chung, cam kết, ứng xử phù hợp với thông lệ quốc tế, phân định trách nhiệm, điều khoản thi hành và 26 điều. Từ đó, góp phần định hướng cho đội ngũ các nguyên tắc ứng xử và tương tác chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả. COC tạo ra sự cộng hưởng đưa doanh nghiệp đến gần hơn với các tiêu chuẩn quản lý cao hơn, từng bước gia tăng lợi thế cạnh tranh bền vững cho các thương hiệu cả trong và ngoài nước.

Được coi là cẩm nang thành công để tự đào tạo và phát triển tổ chức, COC là kết quả của quá trình nghiên cứu, chuẩn bị, thực hiện và nền tảng văn hóa miệt mài của PVCFC. xí nghiệp. Ban Tổng Giám đốc tin tưởng Bộ Quy tắc ứng xử sẽ giúp mỗi CBCNV ứng xử đúng mực, phù hợp với đặc thù của PVCFC trong hành trình thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Nâng tầm thương hiệu phân bón hàng đầu


Bộ Quy tắc ứng xử sẽ định hướng cho mọi hoạt động kinh doanh của PVCFC, là cơ sở để PVCFC xây dựng các chương trình, chính sách cũng như ra quyết định nhằm đảm bảo tính đúng đắn trong hành trình hiện thực hóa tầm nhìn của mình. và sứ mệnh mà PVCFC đã lựa chọn.

Hơn nữa, việc áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử vào thực tế hàng ngày giúp PVCFC hướng tới các tiêu chuẩn quản lý cao hơn và định hướng cho đội ngũ nhân viên ứng xử và tương tác trở nên chuyên nghiệp. tốt hơn và nhanh hơn, góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững cho PVCFC.

Việc hiểu và tuân thủ Quy tắc ứng xử này giúp người PVCFC trở thành tấm gương cho đồng nghiệp, tạo được niềm tin với khách hàng, đối tác và có trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Giúp nhau thực hiện tốt hơn, đúng nội dung COC, xác định rõ từng thành viên là mắt xích then chốt, giám sát tuân thủ, kỷ luật nghiêm minh được PVCFC chú trọng nhằm đảm bảo quy trình thực hiện chặt chẽ, chuẩn mực. và gần gũi nhất.

Cùng với định hướng văn hóa nội bộ, đảm bảo kỷ cương tập thể, COC còn đóng vai trò tích cực trong chiến lược thương hiệu, cam kết của doanh nghiệp với những gì mình đại diện, từ nhân viên đến đối tác đồng hành, khách hàng tin cậy trong suốt chặng đường.

Trong thị trường cạnh tranh, việc mở rộng và giữ chân khách hàng đã trở thành cuộc đua của mọi doanh nghiệp. Đạm Cà Mau xem đây là thách thức cũng như cơ hội để khẳng định mình. Với bộ COC, một thành viên áp dụng tốt đồng nghĩa với một điểm cộng ấn tượng từ người nhận. Đánh giá cao tính chuyên nghiệp sẽ giữ chân khách hàng và khuyến khích họ quay lại trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ của PVCFC.

Như vậy, việc thiết kế và áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử trong kinh doanh sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho Đạm Cà Mau trong chiến lược cạnh tranh và nâng tầm thương hiệu. Hoàn thiện từ nội dung đến hình thức, đảm bảo chuẩn mực đạo đức kinh doanh song song với văn hóa giao tiếp, ứng xử bên ngoài. Tất cả hài hòa nên đứng vững, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và có vai trò tích cực đối với cộng đồng xã hội và môi trường xung quanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *