Tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong kinh doanh bảo hiểm

Rate this post

Chiều ngày 15/9, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tổ chức họp báo giới thiệu Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15.

Xem buổi họp báo. (Hình ảnh: Phạm Hậu – TTXVN ).

Đại diện Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết, với 7 chương, 157 điều, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã thay đổi phương thức quản lý tài chính và quản lý kinh doanh, cho phép xác định vốn và quản lý kinh doanh theo mức độ rủi ro cụ thể của từng doanh nghiệp, không bình đẳng như trước.

Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có tình hình tài chính tốt, quản trị lành mạnh phát triển; chấn chỉnh kịp thời những doanh nghiệp kém hiệu quả trong quản lý tài chính, quản lý rủi ro, minh bạch hóa thị trường do có quy định rõ ràng về công bố thông tin.

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đưa ra các quy định nhằm tạo sự chủ động trong hoạt động kinh doanh, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao tính chủ động cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm. bảo hiểm.

Nguyễn Quang Huyên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Bảo hiểm cho biết, để chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã bổ sung quy định về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài. Ở Việt Nam.

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng bổ sung quy định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm nhằm tạo sự rõ ràng và tuân thủ. phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đã có những sửa đổi, bổ sung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm; đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, quy định về nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm cũng được bổ sung; quyền thỏa thuận giao kết nhiều loại hợp đồng bảo hiểm; bổ sung thời gian xem xét tham gia bảo hiểm nhân thọ,… để đảm bảo quyền tự thỏa thuận giữa các bên trong việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Về hoạt động nghiệp vụ, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động thiết kế, xây dựng sản phẩm bảo hiểm và chỉ phải đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp và cơ sở tính phí. bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, xe cơ giới (trừ bảo hiểm bắt buộc); bổ sung quy định về hoạt động cho thuê ngoài.

Luật Kinh doanh bảo hiểm bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp bảo hiểm, người quản lý và người kiểm soát doanh nghiệp bảo hiểm; nguyên tắc phân công, đảm nhiệm chức vụ để tránh việc kiêm nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, đình chỉ, tạm đình chỉ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên / Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc / Giám đốc, người bảo vệ. quyền và lợi ích của bên mua bảo hiểm.

Làm rõ hơn về bảo hiểm vi mô được quy định trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại diện Cục Quản lý bảo hiểm cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm đưa ra định nghĩa về bảo hiểm vi mô, đặc điểm của sản phẩm bảo hiểm. rủi ro vi mô.

Theo đó, các sản phẩm bảo hiểm vi mô phải được thiết kế đơn giản, hướng tới các nhu cầu bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm thấp, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của mọi người, đặc biệt là người cao tuổi. người dân sống ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người có thu nhập thấp, người dễ bị tổn thương.

Luật Kinh doanh bảo hiểm cho phép hai tổ chức cung cấp bảo hiểm vi mô là “doanh nghiệp bảo hiểm” và “tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô”. Đây là hai nhà cung cấp bảo hiểm vi mô phổ biến nhất trên thế giới. Doanh nghiệp bảo hiểm được cung cấp các sản phẩm bảo hiểm vi mô phù hợp với nghiệp vụ bảo hiểm được phép kinh doanh trên giấy phép, không phân biệt địa bàn và đối tượng khách hàng.

Theo ông Nguyễn Quang Huyên, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, nhưng vẫn cho phép doanh nghiệp đầu tư, sở hữu bất động sản làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc. , nếu không sử dụng hết vẫn có thể cho thuê.

Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng được phép đầu tư vào cổ phiếu của các công ty bất động sản trên sàn chứng khoán cũng như đầu tư vào trái phiếu để xử lý các khoản nợ có bảo đảm bằng bất động sản…

Theo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030, tăng trưởng doanh thu bình quân của ngành bảo hiểm giai đoạn 2021-2025 là 15% / năm, đến năm 2025 đạt quy mô 3% -3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10% / năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% – 3,5% GDP. Đến năm 2025, có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; Đến năm 2030, 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Tốc độ tăng tổng tài sản, tổng mức đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ và tổng vốn chủ sở hữu tăng bình quân 15% / năm giai đoạn 2021-2025 và 10% / năm giai đoạn 2026-2030.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường trực tuyến đạt bình quân 10% / năm trong giai đoạn 2023-2030. Phí bảo hiểm bình quân đầu người năm 2025 đạt 3 triệu đồng và năm 2030 đạt 5 triệu đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *