Thép Pomina (POM) nói gì khi doanh nghiệp chuyển từ lãi thành lỗ hơn 23 tỷ đồng sau soát xét?

Rate this post

Công ty Cổ phần Thép Pomina (HoSE: POM) vừa giải trình việc chuyển đổi từ lãi thành lỗ sau soát xét và đơn vị kiểm toán có ý kiến.

Trong báo cáo riêng của công ty mẹ, lợi nhuận của Pomina giảm 82,8% từ hơn 5 tỷ xuống 868 triệu đồng. Trong khi đó, tại báo cáo hợp nhất, công ty báo lãi 8,1 tỷ đồng, nhưng sau soát xét lỗ hơn 23 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, công ty bị lỗ sau soát xét do phân bổ thêm chi phí trả trước chờ phân bổ. Đồng thời, công ty con trong tập đoàn Pomina phải trích lập thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho khi sắt thép liên tục giảm giá.

Theo ý kiến ​​kiểm toán, POM có 10.727 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, trong đó phần lớn là nợ vay tài chính với 7.728 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn là 9.719,1 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng cho rằng Pomina chưa thanh toán các khoản vay đến hạn phải trả cho đến ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Theo Pomina, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn trên báo cáo riêng 726 tỷ và báo cáo hợp nhất 1.008 tỷ do công ty sử dụng vốn ngắn hạn cho dự án lò cao khi thiếu vốn cho dự án.

Tính đến hết quý II / 2022, tổng nợ ngắn hạn và dài hạn của Thép Pomina là 8.638 tỷ đồng, tăng 1.724 tỷ đồng (tương đương 25%) so với đầu năm và gấp 2,3 lần so với vốn chủ sở hữu. riêng. Trong đó, nợ ngắn hạn 7.728 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Thép Pomina là 12.610 tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng tài sản.

Nợ của Thép Pomina bắt đầu phình to vào năm 2018, khi Công ty định hướng đầu tư vào 3 dự án với tổng vốn 170 triệu USD, gồm dự án lò cao 800 nghìn tấn / năm (65 triệu USD), dự án mạ màu 600 nghìn tấn / năm. (60 triệu USD) và Dự án cán 500 nghìn tấn / năm (50 triệu USD). Trong đó, Dự án Mạ màu đi vào hoạt động giữa năm 2019; Dự án lò cao được xây dựng từ năm 2019, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19 nên phải đến tháng 2/2021 mới đưa vào hoạt động.

Trước áp lực nợ nần, Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thêm 700 tỷ đồng. Ngoài ra, ngày 9/8, Hội đồng quản trị Thép Pomina đã thông qua Nghị quyết thực hiện quan hệ vay vốn, bảo lãnh và mở L / C tại BIDV theo hạn mức tín dụng ngắn hạn 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. cho hoạt động kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *