Tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững

Rate this post


BNEWSVới chủ đề “Chuyển đổi tư duy và hệ thống nhằm tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững”, hội thảo chuyên đề về các sáng kiến ​​này sẽ được tổ chức vào chiều 22/9 tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), báo cáo đặc biệt về đo lường chỉ số niềm tin Edelman đã ghi nhận, có tới 88% nhà đầu tư cho rằng các công ty tập trung vào Các sáng kiến ​​về môi trường-xã hội-quản trị (ESG) sẽ mang lại cơ hội lợi nhuận dài hạn tốt hơn so với các công ty không có. trên các tiêu chí này.

Hiện nay, Việt Nam đang ở giai đoạn nhận thức rất sớm về tầm quan trọng của ESG so với các nước phát triển. Việc áp dụng ESG vẫn còn mới mẻ ở Việt Nam, tuy nhiên, phong trào này đang phát triển theo chiều hướng tích cực khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm và thực hành ứng dụng ESG.

Thậm chí, dịch COVID-19 trong suốt 2 năm qua đã góp phần đẩy nhanh xu hướng này, khiến các chiến lược đầu tư chuyển sang yếu tố ESG nhiều hơn là các chỉ số tài chính truyền thống. Việc nhận biết và thực hành các chỉ số, cũng như báo cáo ESG, đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy và hệ thống ở cấp chiến lược.
Trong 5 năm qua, VCCI với nòng cốt là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ cộng đồng doanh nghiệp thực hiện quản trị công ty bền vững thông qua việc áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững. tính bền vững (CSI). Chủ đề này đã được lồng ghép liên tục trong các phiên của Diễn đàn Doanh nghiệp Bền vững (VCSF).

Năm 2022, VCSF sẽ tiếp tục khai thác quản trị công ty bền vững, từ một góc độ mới – ESG. Với chủ đề “Chuyển đổi tư duy và hệ thống nhằm tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững”, hội thảo chuyên đề về các sáng kiến ​​này sẽ được tổ chức vào chiều 22/9 tại Hà Nội.
Hội thảo sẽ tập trung giới thiệu những thông lệ tốt của các doanh nghiệp đi đầu trong thực hành ESG và việc áp dụng Bộ chỉ số CSI; mối quan hệ chặt chẽ giữa việc xây dựng chiến lược kinh doanh bền vững, thực hành ESG và áp dụng CSI; cập nhật tình hình thực hành ESG trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; cơ hội và thách thức khi thực hành ESG tại Việt Nam; đặc biệt là hạch toán nguồn vốn tự nhiên trong quản trị doanh nghiệp bền vững trong bối cảnh các chính sách và áp lực liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ ngày càng gia tăng và đi vào cuộc sống. .
Hội thảo cũng giới thiệu những quan điểm và kinh nghiệm quốc tế thông qua việc chia sẻ Mô hình Ba tuyến (một bản cập nhật mới của Mô hình Ba tuyến phòng thủ nổi tiếng trên thế giới. Hiện trạng một số khu công nghiệp tại Việt Nam theo khuôn khổ kinh tế – môi trường – xã hội và quản trị cùng thực hiện bởi VBCSD, IDH, Pepsico Việt Nam và Nestlé Việt Nam.

Đồng thời, đưa ra các cuộc thảo luận, trao đổi và khuyến nghị nhằm thúc đẩy thực hành ESG hiệu quả hơn, kết hợp áp dụng các Chỉ số CSI trong khung thực hành ESG, từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. cạnh tranh, thu hút các dòng vốn đầu tư tốt hơn cho doanh nghiệp cũng như cho địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *