Bà Rịa-Vũng Tàu có trên 510.800 lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách

Rate this post


BNEWSĐến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang cho vay 13 chương trình theo chỉ định của Chính phủ và UBND tỉnh, tăng 10 chương trình so với ngày thành lập.

Ngày 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 78/2002 / NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các chính sách khác. người thụ hưởng.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, định hướng và giải pháp thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. giai đoạn này và đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát là tập trung nguồn lực, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh theo chủ trương, định hướng. của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong từng thời kỳ.

Tỉnh phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện được Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với chính quyền địa phương cho vay vốn kịp thời; hoàn thành 100% chỉ tiêu huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân và ngân sách địa phương nhận ủy thác; nâng cao hiệu quả hoạt động tại các điểm giao dịch xã; Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dễ dàng với các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội…
Ông Lê Văn Trường, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhấn mạnh, vai trò của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày càng được khẳng định, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực để đưa Nghị quyết 78 / NQ-CP vào cuộc sống.
Đến nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang cho vay 13 chương trình theo chỉ định của Chính phủ và UBND tỉnh, tăng 10 chương trình so với ngày thành lập. Doanh số cho vay đạt 10.656 tỷ đồng, có trên 510.800 lượt hộ nghèo và hộ chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ hơn 7.000 tỷ đồng.
Cụ thể, từ tỉnh đến huyện đã phối hợp với các cấp hội, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo các địa phương giúp hơn 223.202 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn. ; giúp hơn 41.529 hộ khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập cho 69.218 học sinh, sinh viên.

Chương trình cho vay giải quyết việc làm đã góp phần duy trì, ổn định và mở rộng việc làm cho hơn 158.687 lao động; Giúp hơn 81.643 hộ nông thôn vay vốn đầu tư xây dựng hơn 131.100 công trình nước sạch và công trình Bioga, nhà tiêu hợp vệ sinh …
Đặc biệt, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, toàn tỉnh đã có 34 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vay 127 tỷ đồng với lãi suất 0% để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 11.823 lao động. các hoạt động ổn định sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; hỗ trợ vay vốn cho 700 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện học trực tuyến.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá cao những kết quả đạt được 20 năm của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002 / NĐ-CP, ông Phạm Viết Thanh đề xuất với Hội đồng quản trị. Bộ Chính trị, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở thực hiện theo định hướng Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành. , sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách Trung ương cũng như định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tổ chức thực hiện. thực hiện tốt các định hướng, mục tiêu và giải pháp đã nêu trong báo cáo.

Theo đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: Đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể để thực hiện nghiêm túc công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, nhằm góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội. kết quả thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, tập trung nguồn lực từ Trung ương kết hợp với nguồn lực của địa phương; đảm bảo đủ, kịp thời nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi….
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *