Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke

Rate this post

Bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke

Thứ Hai, ngày 19 tháng 9 năm 2022 | 14:52:50

356 lượt xem

Trên cả nước, tình hình cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Trước thực trạng đó, các lực lượng chức năng cũng như các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở này.

Video: 19922-_Bao_dam_an_phong_chay_tai_cac_co_so_SXKD_DV_Karaoke.mp4? _T = 1663576463

Trịnh Cường – Kiên Trung

Leave a Reply

Your email address will not be published.