Cập nhật gần 17.700 quy định trên Cổng Tra cứu và Tư vấn Doanh nghiệp

Rate this post

Cổng thông tin tư vấn và tra cứu quy định doanh nghiệp đã chính thức đi vào hoạt động. Đến nay, Cổng thông tin đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định nghiệp vụ.

Theo Văn phòng Chính phủ, với vai trò là công cụ chỉ đạo, điều hành trong công tác cải cách, Cổng thông tin tư vấn và tra cứu quy định doanh nghiệp đã được xây dựng và đi vào hoạt động.

Cổng thông tin này đánh giá nỗ lực của các bộ, ngành với 3 nhóm thành phần gồm công khai, minh bạch, kết quả cải cách và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị.

Cập nhật gần 17.700 quy định trên Cổng Tra cứu và Tư vấn Doanh nghiệp
Cổng tư vấn và quy định doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao chất lượng thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh (Ảnh minh họa: Đỗ Hằng)

Tính đến nay, Cổng thông tin tư vấn và tra cứu quy định kinh doanh đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh, giúp Chính phủ đánh giá nỗ lực cải cách của từng bộ, ngành. dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Để tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của công cụ cải cách này và đảm bảo tính bền vững của cải cách thể chế, trọng tâm là các quy định về doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Cổng thông tin tư vấn và tra cứu quy chế doanh nghiệp.

Ngoài ra, từ tháng 8/2022, Hệ thống chỉ số đánh giá phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cũng chính thức đi vào hoạt động.

Hệ thống có 5 nhóm chỉ số thành phần: công khai, minh bạch; tiến độ và kết quả giải quyết; số hóa hồ sơ; cung cấp các dịch vụ trực tuyến; mức độ hài lòng. Đây cũng là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp trên cơ sở dữ liệu thời gian thực; kiểm soát thực thi là “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay về thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân.

Cập nhật gần 17.700 quy định trên Cổng Tra cứu và Tư vấn Doanh nghiệp
Cập nhật gần 17.700 quy định trên Cổng Tra cứu và Tư vấn Doanh nghiệp
Kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công của các địa phương và bộ, ngành.

Trong thời gian qua, các nền tảng, hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: trục liên thông văn bản quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin họp và xử lý công việc của Chính phủ, cơ sở dữ liệu quản lý. hệ thống theo dõi các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao … cũng tiếp tục được phát triển. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành của các cấp và cung cấp dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, với trục liên thông văn bản quốc gia, 9 tháng đầu năm nay, hơn 4,7 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận qua trục, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, đã có tổng số hơn 14,5 triệu văn bản được gửi và nhận qua hệ thống, bình quân mỗi tháng khoảng 550.000 văn bản; 90% cơ quan xử lý công việc trên môi trường điện tử và 70% lãnh đạo các cấp đã sử dụng chữ ký số cá nhân.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang là các bộ, tỉnh thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý văn bản trên môi trường mạng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, Cổng Dịch vụ công quốc gia có hơn 41,3 triệu hồ sơ nhà nước đồng bộ, tăng hơn 1,75 lần so với cùng kỳ năm 2021; hơn 2,3 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ cổng, tăng hơn 2,6 lần so với cùng kỳ; hơn 2,2 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,1 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ khi khai trương vào tháng 11 năm 2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.812 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; có hơn 736 triệu lượt truy cập để tìm hiểu thông tin và dịch vụ; hơn 130 triệu bản ghi đồng bộ trạng thái; hơn 4,93 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ cổng thông tin điện tử; hơn 2,72 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,8 nghìn tỷ đồng.

Vân Anh

Đề xuất thành lập Nhóm công tác chung về thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Đề xuất thành lập Nhóm công tác chung về thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông và một số bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác chung về thúc đẩy chuyển đổi số của doanh nghiệp để triển khai đồng bộ các hoạt động. và cách thức hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *