Đắk Nông tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Rate this post

Đắk Nông tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Cập nhật: 30/09/2022 | 08:41

Đây là chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn 5509 / UBND-KGVX ngày 28/9/2022.

Để tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp, UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra liên ngành. và kiểm tra việc thực hiện các quy định. quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp. Sở Y tế rà soát nhu cầu khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động và chỉ đạo nâng cao năng lực của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu cấp phép khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. ngành theo quy định.Hình minh họa. Nguồn: internet

Ngành Y tế tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại các Nghị định. của Chính phủ, kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm trong công tác tổ chức, thực hiện và có văn bản báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo sức khỏe người lao động. phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra về vệ sinh lao động khi có yêu cầu.

Bình minh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *