Demon Slayer Season 3 có Trailer chính thức

Rate this post

The post Demon Slayer Season 3 Gets Official Trailer xuất hiện đầu tiên trên OtaKuKan.

Demon Slayer Season 3 có Trailer chính thức

Phần 3 của Demon Slayer vừa được phát hành trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngày ra mắt vẫn chưa được công bố. Các tập phim mới sẽ kể câu chuyện về Làng kiếm sĩ và cách Tanjiro đến đó để lấy một thanh kiếm mới vì Hotaru không thể tiếp tục sửa chữa nó. Demon Slayer Watch Order Khi Tanjiro đến gần hơn […]

The post Demon Slayer Season 3 Gets Official Trailer xuất hiện đầu tiên trên OtaKuKan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *