Dòng vốn ngoại vẫn hướng tới các doanh nghiệp có quản trị tốt và phát triển bền vững

Rate this post

Các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và phát triển bền vững đang dần trở thành tiêu chí quyết định đối với các quyết định đầu tư của các quỹ đầu tư quốc tế. Theo đó, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn về ESG, các doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng công bố thông tin về ESG để giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin cho các quyết định đầu tư của mình.

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo “Tư duy lãnh đạo và quản trị hiệu quả về biến đổi khí hậu gắn với phát triển bền vững” do Deloitte Việt Nam phối hợp với Hội đồng Quản trị Việt Nam (Institute of the Board of Vietnam) tổ chức. VIOD), quỹ Dragon Capital, với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã tổ chức vào ngày 14/9.

ĐẦU TƯ HẤP DẪN THÔNG QUA QUẢN TRỊ TỐT

Theo ông Phạm Nguyên Vinh, Giám đốc Phát triển Doanh nghiệp, Quỹ đầu tư Dragon Capital, một trong những tiêu chí quan trọng để quỹ này quyết định xuống tiền đầu tư là doanh nghiệp phải có quản trị và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là các nhà đầu tư chỉ quan tâm nhiều đến các chỉ tiêu tài chính mà bỏ qua các chỉ tiêu “phi tài chính” nêu trên, trong khi các chỉ tiêu này ảnh hưởng rất lớn đến rủi ro hoạt động. của doanh nghiệp, liên quan đến thương hiệu, uy tín công ty, nhà đầu tư và đối tác.

Do đó, theo ông Vinh, các doanh nghiệp Việt Nam cần nhanh chóng xây dựng chiến lược, quan tâm đến yếu tố quản trị (ESG) trong quá trình phát triển để có thể thu hút nguồn lực đầu tư dài hạn trong thời gian tới. .

Cùng chung quan điểm, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc phụ trách Hội đồng quản trị HOSE, cũng cho biết, theo quy định hiện hành, nhà đầu tư tổ chức phải tuân thủ các cam kết và chuẩn mực về thanh toán đầu tư. Các nhà đầu tư phải đầu tư vào các công ty đáp ứng các yêu cầu của ESG. Do đó, nếu doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về ESG sẽ có cơ hội nhận được vốn đầu tư.

Bà Trần Anh Đào cho biết: “Một bài học thực tế là tại Trung Quốc thời gian gần đây, nhiều quỹ đầu tư đã phải rút vốn do các vấn đề môi trường và xã hội không chắc chắn”.

- Bà Trần Anh Dào
– Bà Trần Anh Đào

“Theo quy định hiện hành, các nhà đầu tư tổ chức phải tuân thủ các cam kết và tiêu chuẩn mà các khoản đầu tư phải đầu tư vào các công ty đáp ứng yêu cầu của ESG. Do đó, nếu doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu về ESG sẽ có cơ hội nhận được vốn đầu tư.

Các công ty muốn thu hút vốn dài hạn thì phải công bố thông tin và có xác nhận thông tin đã công bố để giúp nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức có đầy đủ thông tin. để đưa ra quyết định đầu tư ”.

Tuy nhiên, việc công bố thông tin về ESG của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam vẫn chưa được nhiều người quan tâm. Điều này vô tình ngăn cản các nhà đầu tư tiếp cận thông tin liên quan đến các vấn đề này để đưa ra quyết định đầu tư.

Theo bà Đào, tại các thị trường như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong… các công ty công bố thông tin về ESG và phát hành báo cáo bền vững rất chi tiết với tiêu chuẩn rất cao. Đặc biệt nhiều báo cáo phi tài chính đã được kiểm toán độc lập để tăng độ tin cậy. Ở Việt Nam, cũng có một số công ty làm việc này, nhưng số lượng rất ít.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Deloitte Việt Nam cho biết: “Deloitte coi quản trị công ty là công việc tất yếu mà doanh nghiệp phải làm, gắn chặt với năng lực cạnh tranh của công ty. . Với một thị trường mới nổi như thị trường chứng khoán Việt Nam, việc áp dụng và cải tiến quản trị công ty đòi hỏi một lộ trình thay đổi đầy đủ với việc Hội đồng quản trị giữ vai trò chủ động trong việc tiếp cận các xu hướng toàn cầu, lồng ghép nội dung vào chương trình nghị sự và chủ động hành động.

“Quản trị công ty là tùy chọn, không bắt buộc nên khi đã tham gia, doanh nghiệp cần vượt qua yêu cầu tối thiểu là tuân thủ pháp luật để tối ưu hóa lợi ích từ quản trị công ty”, bà Hà Thu nói. Thanh khẳng định.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀO CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

Phát triển bền vững, bao gồm các mối quan tâm của ESG, không phải là một khái niệm mới. Đây là chiến lược đã và đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trên thị trường quốc tế, nhằm thúc đẩy các chính sách về quản lý rủi ro môi trường và xã hội cũng như công khai thông tin về cách doanh nghiệp quản lý rủi ro. vấn đề này.

Các diễn giả đã chia sẻ thông tin về việc quản lý công ty của cô và phát triển bền vững.
Các diễn giả đã chia sẻ thông tin về quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Tại Việt Nam, lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp, Giám đốc điều hành (CEO) và ban điều hành của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty niêm yết, đã nhận thức được việc thực hiện tốt quản trị chống thay đổi. Khí hậu và trách nhiệm xã hội là yếu tố giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển bền vững. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc tích hợp tính bền vững vào chiến lược kinh doanh, hoạt động và văn hóa cốt lõi của họ.

Theo Deloitte Việt Nam, một nguyên nhân là do báo cáo chưa có bộ tiêu chuẩn rõ ràng và thống nhất, khiến một số doanh nghiệp tìm cách đối phó, chỉ đưa ra những thông tin hạn chế, ít ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, nhà đầu tư khó đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vì số liệu so sánh còn hạn chế. Phía doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc xác định chỉ tiêu nào cần giám sát.

Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ở nhiều nước trên thế giới, sự tham gia của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ đóng vai trò quan trọng. Điều quan trọng trong việc thúc đẩy việc thực hiện nghiêm túc các vấn đề phát triển bền vững nói riêng và các định hướng phát triển bền vững nói chung của các doanh nghiệp thông qua các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cũng như xây dựng các tiêu chí về phát triển bền vững. niêm yết, yêu cầu công bố thông tin liên quan đến lĩnh vực này.

Cùng với cam kết phát thải ròng “không” mà Chính phủ đưa ra, hệ thống pháp luật sẽ tiếp tục được củng cố. Đây cũng là con đường tất yếu và là cơ hội trên hành trình phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ở một đất nước chưa đi vào thực tiễn phát triển bền vững như Việt Nam, Hội đồng quản trị đã thay đổi tư duy theo hướng nhất quán với cam kết quản trị công ty hiệu quả. Qua đó, đưa mục tiêu này trở thành ưu tiên lâu dài ở cấp độ toàn doanh nghiệp và đảm bảo một tương lai bền vững.

Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là mục tiêu lớn của Chính phủ Việt Nam. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1658 / QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát của chiến lược là thúc đẩy tăng trưởng xanh. cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội. Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng dự thảo kế hoạch hành động triển khai các nội dung liên quan tại Quyết định 1658 nêu trên.

Việt Nam có các quy định và hướng dẫn thực hiện báo cáo ESG, bao gồm Thông tư 96/2020 / TT-BTC và Thông tư 116/2020 / TT-BTC của Bộ Tài chính, Sổ tay Báo cáo Bền vững cho các công ty Việt Nam, Hướng dẫn Công bố về Môi trường và Xã hội, Việt Nam Quy tắc Quản trị Thực hành Tốt nhất. Trong thời gian tới, trong ASEAN sẽ có những tiêu chuẩn mới và chung về vấn đề này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *