Hà Nội thu hồi thuốc Levosum không đạt chất lượng

Rate this post


BNEWSSở Y tế Hà Nội đã có công văn số 4290 / SYT-NVD về việc thu hồi thuốc Levosum do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, Cục yêu cầu Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây, Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh thu hồi triệt để lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên do Công ty TNHH Dược phẩm Đức Anh sản xuất. Anh ta phân phối tại Hà Nội; gửi báo cáo và hồ sơ thu hồi theo quy định tại Công văn số 9409 / QLD-CL.
Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc viên nén Levosum (Levothyroxine natri 0,1 mg), SĐK: VN-22010-19, Lô sản xuất: E27621012, NSX: 8/7/2021, HD: 7/7/2024 của các đơn vị và việc báo cáo phân phối, gửi mẫu bổ sung để kiểm tra chất lượng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây.

Các cơ sở y tế công lập trực thuộc ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, doanh nghiệp kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. .
Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc thu hồi của cơ sở (nếu có).
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông báo để các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng.
Trước đó, Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 4291 / SYT-NVD về việc thu hồi toàn bộ lô thuốc được sản xuất từ ​​2 lô thuốc Methylprednisolone nguyên liệu mang nhãn số lô: 04.1064 – 191204 và 04.1064 – 220107 của Công ty cổ phần. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I-Pharbaco, Công ty Cổ phần US Pharma USA, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình, Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế công lập trực thuộc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi triệt để các lô thuốc nêu trên; gửi báo cáo và hồ sơ thu hồi về Sở Y tế, Cục Quản lý Dược theo quy định. Sở Y tế sẽ kiểm tra, giám sát việc thu hồi của các đơn vị.
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco thu hồi triệt để lô thuốc được sản xuất từ ​​2 lô nguyên liệu Methylprednisolone nêu trên, lập hồ sơ liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh và tiến hành thu hồi lô thuốc. lô thuốc nêu tại Công văn số 9343 / QLD-CL; xuất trình trước đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.
Phòng Y tế quận, huyện, thị xã thông báo cho các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).
Tuyết Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *