Hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Rate this post

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126 / NQ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022, Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 9 năm 2022, nêu rõ từ nay đến hết năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Chính phủ kiên quyết đặt ra các mục tiêu ưu tiên. giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tại Nghị quyết 126 / NQ-CP, Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình thế giới được dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Lạm phát ở nhiều nước và khu vực tăng mạnh, ở mức cao; Việc tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tài khóa tiền tệ dẫn đến giảm tốc độ tăng trưởng, tăng nguy cơ suy thoái và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính, tiền tệ và nợ công. Trong nước, với quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức cạnh tranh và sức bật của nền kinh tế còn hạn chế; Những biến động nhỏ của kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng lớn đến tình hình trong nước, đặc biệt là áp lực lạm phát, tỷ giá hối đoái, chi phí sản xuất tăng, nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu truyền thống bị thu hẹp …

Trong bối cảnh đó, Chính phủ luôn ưu tiên duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 15 / CT-TTg ngày 16-9. , Năm 2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng, vững chắc, bảo đảm chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả. hiệu quả với các chính sách tài khóa và các chính sách khác nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần tăng trưởng; phối hợp đồng bộ các công cụ, giải pháp về tỷ giá, lãi suất và tăng trưởng tín dụng. Điều hành lãi suất phù hợp với lạm phát và thị trường trong và ngoài nước; phối hợp đồng bộ với điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, sẵn sàng bán can thiệp khi cần thiết để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. quy mô, kiểm soát lạm phát; đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022 / NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành, tiết giảm chi phí, nghiên cứu và có giải pháp phấn đấu ổn định. xác định hoặc giảm chi phí và lãi suất cho vay.

Rà soát việc giảm thuế, phí và lệ phí

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai các chính sách mở rộng tài khóa hợp lý, có trọng tâm và hiệu quả; đẩy mạnh tăng thu, mở rộng cơ sở thu, tăng cường chống thất thu; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết; tiếp tục chỉ đạo rà soát việc giảm các loại thuế, phí, lệ phí và có chính sách phù hợp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Cùng với các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống; tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến tình hình quốc tế và trong nước, tăng cường phân tích, dự báo, chủ động có giải pháp xử lý phù hợp. phản ứng chính sách kịp thời trước những thay đổi của tình hình quốc tế và trong nước.

Đẩy mạnh đôn đốc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.

Làm tốt công tác kế hoạch; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; cùng các bộ, cơ quan, địa phương giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh, những vấn đề còn tồn đọng.

Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu các lĩnh vực

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu, tình hình thị trường các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng, dầu; có giải pháp để không làm gián đoạn nguồn cung, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu khu vực công thương nghiệp, phấn đấu xuất siêu bền vững; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hóa và mở rộng thị trường quốc tế. Đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực trong mọi tình huống; đẩy nhanh tái cơ cấu và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, khẳng định, củng cố và phát triển chuỗi giá trị trái cây, thực phẩm, thủy sản toàn cầu. …

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy phát triển thị trường lao động bền vững, hiệu quả; thúc đẩy mạnh mẽ công tác đào tạo lao động có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trên các lĩnh vực và chuẩn bị cho xu hướng chuyển đổi đầu tư; làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó tiếp cận. cái khăn lau.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao quán triệt quan điểm chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô chủ động, linh hoạt, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả. phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn theo hướng: bảo đảm ổn định trong điều kiện bất trắc; giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp, khó lường; kiên định, nhất quán, phù hợp, hiệu quả trước những biến động, tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước; kiểm soát rủi ro, ứng phó kịp thời với nguy cơ suy thoái, khủng hoảng; xây dựng đường lối hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng và thông tin.

Làm tốt công tác kế hoạch; rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc để ổn định vĩ mô và phát triển bền vững. Tập trung xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn đọng theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, tiếp tục tập trung phát triển văn hóa – xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo dõi, nắm chắc tình hình, tăng cường khả năng phân tích, dự báo, phản ứng đối sách nhanh nhạy, kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động, linh hoạt, hiệu quả trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *