Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng hơn kế hoạch

Rate this post

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết và nhấn mạnh thêm: Kinh tế thành phố tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ, tạo tâm lý và tăng trưởng kinh tế. tin tưởng để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.

NHẬN NGÂN SÁCH 27,7%

Đây cũng là dịp kỷ niệm một năm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ / TU ngày 15/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và kinh tế. sự hồi phục.

Số liệu của Cục Thống kê TP.HCM cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2022 tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó thu liên quan đến bất động sản tăng 152,3% so với cùng kỳ, dầu thô tăng 116,0%. Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương giảm 2,3% so với cùng kỳ.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước lũy kế 9 tháng năm 2022 ước đạt 349.902 tỷ đồng, đạt 90,5% dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, thu nội địa ước đạt 222.039 tỷ đồng, đạt 85,5% dự toán, chiếm 63,5% tổng thu cân đối và tăng 26,3% so cùng kỳ. Thu từ dầu thô ước đạt 23.114 tỷ đồng, vượt 120,1% dự toán, chiếm 6,6% tổng thu cân đối và tăng 116,0%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 104.739 tỷ đồng, đạt 89,9% dự toán, chiếm 29,9% tổng thu cân đối và tăng 19,7%.

Lũy kế thu cân đối ngân sách địa phương 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 84.456 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán, chiếm 24,1% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 33,2% so với năm trước. với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách địa phương (không kể tạm ứng) lũy kế 9 tháng năm 2022 ước thực hiện 44.230 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán và giảm 2,3% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (loại trừ tạm ứng) ước đạt 42.799 tỷ đồng, đạt 44,2% dự toán và giảm 1,3% so cùng kỳ.

Về hoạt động huy động vốn và tín dụng, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, thị trường tiền tệ trên địa bàn được duy trì ổn định, trong đó lãi suất và tỷ giá được điều chỉnh linh hoạt. So với cuối năm 2021, khối ngân hàng thương mại điều chỉnh lãi suất huy động VND tăng 0,06% – 0,72% / năm đối với kỳ hạn dưới 12 tháng, tăng 0,36% – 0,59% / năm. kỳ hạn trên 12 tháng lãi suất cho vay tăng 0,21% – 0,98% tùy kỳ hạn. Tính đến ngày 1/9/2022, tổng nguồn vốn huy động tăng 7,5% so với cùng kỳ và dư nợ cho vay tăng 17,8%.

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 1/9/2022 đạt 3.154,0 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 17,8% so với tháng trước. cùng kỳ. Trong đó, dư nợ tín dụng VND đạt 2.51,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 202,6 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,4%, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ.

CÓ 15/19 CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT TRỘI

Được ghi nhận cùng với đà phục hồi mạnh mẽ tiếp tục theo báo cáo của UBND TP.HCM, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 9,71% so với cùng kỳ.

Về thương mại và dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chín tháng năm 2022 ước tính đạt 804.728 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Tính theo từng quý như sau: Quý I, doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chiếm 31,3% của cả 9 tháng, giảm 7,7% so với cùng kỳ; quý II chiếm 33,8%, tăng 12,1% so với cùng kỳ; và quý III chiếm 34,8%, bằng 2,26 lần cùng kỳ.

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và dự kiến ​​năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, mức bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 466.000 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều nhóm hàng tăng mạnh như nhóm hàng văn hóa, giáo dục (+ 54,3%); sản phẩm dầu mỏ (+ 36,0%); nhóm hàng may mặc (+ 30,2%); nhóm ô tô (+ 26,4%); lương thực và thực phẩm (+ 11,4%). nhóm hàng may mặc (+ 37,4%).

Doanh thu lưu trú, ăn uống 9 tháng đầu năm 2022 đạt 60.955 tỷ đồng, tăng 92,1% so với cùng kỳ. Bao gồm dịch vụ lưu trú tăng 134,4%; dịch vụ ăn uống tăng 88,5%. Doanh thu dịch vụ lữ hành 9 tháng đạt 4.715 tỷ đồng, chiếm 0,6% tổng mức bán lẻ và tăng 147,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ và tiêu dùng khác 9 tháng đạt 273.058 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ…

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Cục Thống kê TP.HCM cho biết, chỉ số PPI sản phẩm công nghiệp quý III / 2022 tăng 0,69% so với quý II và tăng 2,34% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số giá sản xuất nhóm hàng khai khoáng tăng 1,05% so với quý trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,69%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,79%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,06%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn Thành phố tăng 19,6% so với cùng kỳ. Chia ra như sau: Ngành khai khoáng tăng 77,1%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 13,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 10,2%.

Đối với ngành cấp II, có 26/30 ngành có IIP trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng so với cùng kỳ. Đối với 4 ngành công nghiệp trọng yếu, IIP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 24,4% so với cùng kỳ. Trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm, ngành công nghiệp hóa chất và dược phẩm tăng 35,1%; ngành lương thực, thực phẩm và đồ uống tăng 32,8%; cơ khí chế tạo tăng 14,2%; ngành sản xuất điện tử tăng 5,3%.

Đối với ba ngành truyền thống (dệt, may, sản xuất da và các sản phẩm liên quan), IIP trong ba quý đầu năm 2022 tăng 26,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cục Thống kê TP.HCM cũng đã ghi nhận ý kiến ​​của cộng đồng doanh nghiệp về xu hướng kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo đó, có 32,6% doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý III tốt hơn quý II; 34,7% giữ ổn định và 32,7% khó hơn. Trong đó, 75,0% doanh nghiệp nhà nước cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh được cải thiện và ổn định; tỷ lệ này ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; vốn đầu tư nước ngoài lần lượt là 67,8% và 64,0%.

Dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý IV / 2022 so với quý III / 2022, có 41,5% doanh nghiệp đánh giá khá hơn, 36,3% giữ ổn định và 22,2% gặp khó khăn hơn. 88,9% doanh nghiệp nhà nước có cái nhìn tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV trong khi tỷ lệ này ở doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 78,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. ngoài là 72,7%.

Căn cứ vào số liệu cập nhật của quý III so với quý I, quý II và so với cùng kỳ, dự kiến ​​đến năm 2022, TP.HCM có 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.