Luật kinh doanh bảo hiểm mới: Bãi bỏ nhiều loại hình bảo hiểm bắt buộc

Rate this post

Đây là thông tin được chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15 do Bộ Tài chính tổ chức chiều 15/9.

Tại buổi họp báo, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Nguyễn Quang Huyên cho biết: Tại Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08 đã quyết định bãi bỏ một số loại bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của công ty. người vận chuyển hàng không cho hành khách; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Nguyễn Quang Huyên, việc bãi bỏ một số bảo hiểm bắt buộc nêu trên là phù hợp với thực tế và giải quyết được những vướng mắc trong xã hội trong thời gian gần đây.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Nguyễn Quang Huyên thông tin tại buổi họp báo.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08 cũng đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung. Cụ thể, về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài. Trong Hiệp định Thương mại Dịch vụ Việt Nam – EU (EVFTA) ký ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ 1/8/2020, Việt Nam đã cho phép các doanh nghiệp tái bảo hiểm EU được thành lập chi nhánh tái bảo hiểm. bảo hiểm tại Việt Nam sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định thương mại có hiệu lực. Do đó, để chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15 đã bổ sung quy định về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

Về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm. Theo cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại khác trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, Việt Nam không giới hạn tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Để đảm bảo rõ ràng hơn, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08 đã bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08 cũng bổ sung quy định về việc hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vô hiệu, đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng; bỏ quy định về thời hiệu khởi kiện, thời điểm phát sinh nghĩa vụ hợp đồng,… để bảo đảm thống nhất với Bộ luật Dân sự và dễ áp ​​dụng trên thực tế.

Bổ sung quy định sau khi cấp, sửa đổi, bổ sung hoặc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp đặt trụ sở. nhận tái bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam đặt trụ sở chính để cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về cấp giấy phép thành lập và hoạt động: Sửa đổi, bổ sung điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động nhằm thu hút nhà đầu tư mới theo hướng cho phép các tập đoàn tài chính, bảo hiểm được thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Ở Việt Nam.

Một điểm mới khác trong Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08 cũng bổ sung quy định chi tiết về lĩnh vực bảo hiểm vi mô. Trong đó bổ sung các quy định về sản phẩm và tổ chức cung cấp vi bảo hiểm để tạo hành lang pháp lý cho việc phát triển vi bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.