Lũy kế 9 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách tăng 10,7% so với năm 2021

Rate this post

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp công bố báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2022.

Tổng giám đốc ngân hàng Dương Quyết Thắng cho biết, tính đến ngày 30/9/2022, tổng nguồn vốn cho hoạt động tín dụng chính sách đạt 289.585 tỷ đồng, tăng 33.181 tỷ đồng (+ 13,0%) so với năm 2021. Nguồn vốn ủy thác từ địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách xã hội đạt 28.939 tỷ đồng, tăng 4.237 tỷ đồng so với năm 2021.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 274.580 tỷ đồng, tăng 26.611 tỷ đồng (+ 10,7%) so với năm 2021 với trên 6.432.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. thủ đô.

Trong đó, tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, bao gồm cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn. vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm … Dư nợ các chương trình này đạt 203.034 tỷ đồng, chiếm 74% tổng dư nợ.

Tín dụng phục vụ đời sống và sinh hoạt bao gồm cho vay sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay mua nhà ở xã hội, cho vay hộ gia đình. đồng bào nghèo xây nhà tránh bão lũ miền trung, cho vay mua nhà trả chậm ở đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Dư nợ các chương trình này đạt 71.336 tỷ đồng, chiếm 26% tổng dư nợ.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã cho vay hỗ trợ, giải quyết việc làm cho trên 660 nghìn lao động; trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 17.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; gần 1,1 nghìn lượt doanh nghiệp vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, trả lương cho trên 155 nghìn công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; xây dựng khoảng 1.140 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng hơn 1.000 căn nhà cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 7.000 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp …

Cho người sử dụng lao động vay vốn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết thúc thời hạn giải quyết. Đến ngày 31/3/2022, ngân hàng đã nhận 36 khoản vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho các đối tượng vay theo quy định tại 63 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố với tổng số tiền. 4.787 tỷ đồng cho 3.561 khách hàng (NLĐ) trả lương cho 1.218.948 lao động, với 1.535 DN được hưởng chính sách.

Đến nay, dư nợ là 3.998 tỷ đồng, với 766 khách hàng còn dư nợ; số vốn Ngân hàng Nhà nước đã thu hồi và thanh toán là 755 tỷ đồng, với 769 khách hàng đã trả hết nợ.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,68% / tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,24%. Toàn hệ thống có 54/63 chi nhánh có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% dư nợ; Có 47 đơn vị cấp huyện không có nợ quá hạn.

Tại cuộc họp công bố kết quả hoạt động của ngân hàng này trong 9 tháng đầu năm, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Hội đồng quản trị tiếp tục có những giải pháp và các đề xuất. đề xuất cụ thể để mở rộng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm soát rủi ro; thực hiện nghiêm túc các công việc sau kiểm toán; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.

Leave a Reply

Your email address will not be published.