Một số thông tin làm rõ về Tenchi Muyo! GXP: Paradise Begins – Blog Anime & Manga của AstroNerdBoy

Rate this post

Một số thông tin làm rõ về Tenchi Muyo! GXP: Thiên đường bắt đầu

Một số thông tin làm rõ về Tenchi Muyo! GXP: Thiên đường bắt đầu

Này nhóm! Tôi đã làm một video vào ngày hôm trước với một số thông tin làm rõ về thời điểm Tenchi Muyo!GXP: Thiên đường bắt đầu Sẽ được thiết lập. Ngoài ra, tôi cũng đề cập đến vấn đề của Nabeshin và Kajishima-sensei trong phần đầu tiên GXP phim hoạt hình. Bạn có thể kiểm tra video dưới đây.

Tôi sẽ cố gắng tiếp tục phát triển với loạt phim mới. Tuy nhiên, vui lòng ping tôi nếu bạn học được điều gì đó và tôi chưa nói bất cứ điều gì.

Ngoài ra, hãy cho tôi biết về phong cách video. Nó là mới đối với tôi, lấy cảnh quay từ cái cũ GXP loạt.

Bạn có thể bỏ qua đến cuối và để lại phản hồi. Ping hiện không được phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *