Nghe doanh nhân tổng kết Nghị quyết 09 về doanh nhân

Rate this post

Ban Kinh tế Trung ương: Nghe doanh nhân tổng kết Nghị quyết 09 về doanh nhân

Chiều 15-9, Ban Chỉ đạo Trung ương đã làm việc với đại diện đội ngũ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TW của Bộ Chính trị khóa XI.Ban Chỉ đạo Trung ương đã làm việc với đại diện đội ngũ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TW của Bộ Chính trị khóa XI vào chiều 15/9.

Thay mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự buổi gặp mặt bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cho rằng, sau hơn 35 năm đổi mới, thực trạng của đất nước, vị thế, tiềm lực và uy tín của đất nước đã khác nhiều so với 10 năm trước, khi Nghị quyết số 09-NQ / TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 09/12/2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ. đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sự khác biệt này không chỉ là cơ hội, mà còn là thách thức trong bối cảnh mới. “Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nhận thấy cần thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, trong đó, tập trung vào 3 nhóm giải pháp đột phá”, ông Công nói với đoàn.

Thứ nhất, đề xuất xây dựng và hoàn thiện môi trường, thể chế đầu tư, phát triển đất nước nhanh và bền vững, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là hệ thống chính sách. , pháp luật tạo môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng bảo vệ, khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn chân chính, đổi mới sáng tạo; ngăn chặn và loại bỏ các cơ sở kinh doanh và kinh doanh bất hợp pháp.

Thứ hai, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật; khẳng định, bảo vệ, tạo điều kiện, khuyến khích, tôn vinh, khen thưởng xứng đáng những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn, có nhiều đóng góp cho xã hội và đất nước; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn trái pháp luật gây thiệt hại cho đất nước và cộng đồng xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính, tránh hình sự hóa các hoạt động kinh tế. .

Để thực hiện có hiệu quả hai khâu đột phá trên, ông Công nhấn mạnh, điều kiện trước hết là xã hội và bản thân đội ngũ doanh nghiệp phải nhận thức đúng, đầy đủ, sâu sắc về doanh nhân, về vị trí, vai trò của doanh nhân trong công cuộc đổi mới. và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Khơi dậy, khuyến khích và phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, khát vọng làm giàu trong xã hội. Nhận thức đúng đắn, sâu sắc về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nhân, sự gắn bó hữu cơ giữa mục tiêu, khát vọng làm giàu chân chính và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, doanh nhân.

Vì vậy, để xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh về số lượng và chất lượng như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, đề nghị Đảng, Nhà nước có chủ trương, định hướng và quan tâm tạo điều kiện thúc đẩy. đẩy mạnh việc xây dựng đạo đức, văn hóa của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới, Xây dựng và hình thành các thiết chế văn hóa của doanh nhân Việt Nam. Đảm bảo doanh nhân Việt Nam có văn hóa, văn minh ngang tầm với các mục tiêu lớn của quốc gia, dân tộc đến năm 2030 và 2045…

Chia sẻ với doanh nhân, ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Nghị quyết 09 có nhiều nội dung đề xuất, nhưng vấn đề là tổ chức, thực hiện, cả trong nước và quốc tế. địa phương, ngành.

“Môi trường kinh doanh ở đâu là có vấn đề, về nhận thức, quản trị hay điều hành. Các doanh nhân có thể chỉ ra, không chỉ xác định, vấn đề, ”Mr Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đặc biệt, việc thực hiện thí điểm phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân cần được xem xét lại.

Trước đó, đầu buổi làm việc đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc với đại diện đội ngũ doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ / TW của Bộ Chính trị khóa XI. , Ông Trần Tuấn Anh đề nghị các doanh nhân đánh giá kết quả thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ của nghị quyết.

“Ban chỉ đạo rất mong nhận được phản hồi trực tiếp từ cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề nêu trên. Đâu là kết quả nổi bật và đâu là hạn chế, rào cản chính liên quan đến 7 nhóm nhiệm vụ này? … ”, ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đặc biệt, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các doanh nhân nghiên cứu, xem xét, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện kinh tế đất nước. các mục tiêu phát triển, đặc biệt là mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển có thu nhập cao. vào năm 2045.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, Nghị quyết 09 đã tạo sự đồng bộ, minh bạch về chủ trương, chính sách, tạo hệ sinh thái cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ngày càng thuận lợi, trong đó đáng ghi nhận là ý thức của cộng đồng doanh nghiệp. Vai trò của doanh nghiệp đối với xã hội và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp như ngày nay.

Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động của cả nước tăng gấp 3 lần từ 279.360 doanh nghiệp năm 2010 lên 857.559 xí nghiệp đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khu vực doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho khoảng 14.702.546 lao động (tăng trưởng bình quân 3,39% / năm); tương tự, vốn và doanh thu thuần cũng tăng lần lượt 14,55% / năm và 11,47% / năm trong giai đoạn này.

Nếu tính cả khoảng 14,4 nghìn hợp tác xã và khoảng 5,1 triệu hộ kinh doanh (trong đó khoảng 1,6 triệu hộ có mã số thuế) thì Việt Nam có hơn 7 triệu doanh nhân.

7 phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết 09-NQ / TW:

(1) Nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; (2) Tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho doanh nhân; (3) Hỗ trợ đội ngũ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển đội ngũ doanh nhân khu vực nông thôn; (4) Quan tâm, tạo chuyển biến trong công tác đào tạo, bồi dưỡng doanh nghiệp; (5) Đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; (6) Phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; và (7) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published.