Những kết quả nổi bật trong đổi mới và thực hiện cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh

Rate this post

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính và đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông, thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức. của chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua đó đã đạt được một số kết quả rất quan trọng, tạo đà cho công cuộc cải cách hành chính của đất nước. biết rõ .Đ / c Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị đẩy mạnh cải cách hành chính


hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành


Phục vụ người dân và doanh nghiệp

Tích cực đóng góp vào hoạt động của Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ trong công tác chuẩn bị cho Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, tỉnh đã nhanh chóng triển khai phát triển Phần mềm một cửa điện tử phục vụ công vụ. Khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia, trên cơ sở đó, Kon Tum đã được Văn phòng Chính phủ công nhận và lựa chọn triển khai kinh nghiệm tại Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Từ đầu năm 2022, theo đề nghị của Chính phủ và Văn phòng Chính phủ, tỉnh đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Cơ chế một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnhbảo đảm yêu cầu đổi mới và thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 468 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định 107/2021 / NĐ-CP của Chính phủ.

Việc rà soát, phê duyệt nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và cung cấp, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia được triển khai quyết liệt, theo đó. được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh là 1.339 dịch vụ công; trên Cổng Quốc gia là 1.166 dịch vụ công, là một trong những tỉnh có tỷ lệ cung cấp và tích hợp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cao.

Chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính

Từ cuối năm 2020, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo quyết liệt việc sử dụng biên lai điện tử trong công tác thu phí, lệ phí, theo đó, 100% Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh đã triển khai sử dụng biên lai điện tử trong công tác thu phí. Từ đó, phí không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí mà còn góp phần công khai, minh bạch việc thu phí, lệ phí. Thanh toán trực tuyến đạt được nhiều kết quả rất tích cực, đặc biệt là việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai được tỉnh Kon Tum triển khai từ tháng 7/2021, sau 6 tháng triển khai đã có hơn 5.000 lượt giao dịch thành công. công khai với số tiền hơn 13 tỷ đồng; Trong 8 tháng đầu năm 2022, đã có 8.018 giao dịch thanh toán thành công với tổng số tiền thanh toán trực tuyến đạt gần 21 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với năm 2021.

Để nâng dần tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, tỉnh đã giao chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cho từng đơn vị, địa phương nên số lượng ngày càng tăng. của hồ sơ trực tuyến góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp; Hiện tỉnh Kon Tum cũng đang nghiên cứu thí điểm danh mục thủ tục hành chính thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.không nộp đơn xin giấy).

Cụ thể hóa Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định 468 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp bưu chính công ích, cụ thể là tổ chức đã tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Kon Tum từ tháng 01 năm 2022. Đã phê duyệt thực hiện thí điểm danh mục bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không phân biệt địa giới hành chính đối với 23 thủ tục hành chính, trong đó có 19 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 04 thủ tục hành chính cấp huyện. , từ đó giảm thời gian, chi phí đi lại khi làm thủ tục hành chính cho người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa. xa xôi…

Đề xuất, kiến ​​nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính

Trong quá trình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan Trung ương. Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã có nhiều đề xuất, kiến ​​nghị với các Bộ, ngành, cụ thể:

Việc triển khai quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết tại địa phương thời gian qua đã đạt được một số mặt tích cực, trong đó có việc kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, sử dụng nền tảng đăng nhập của Cổng. Dịch vụ công Quốc gia, nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua đó mang lại sự tiện lợi nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện một số lĩnh vực thủ tục hành chính chưa thể kết nối theo dõi trạng thái giải quyết hồ sơ trên phần mềm của các bộ, ngành nên cán bộ một cửa các cấp phải tiếp nhận hồ sơ song song trên hai hệ thống phần mềm. (Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và hệ thống phần mềm của các Bộ, ngành như: Phần mềm quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; phần mềm đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phần mềm Bảo hiểm xã hội; Phần mềm của Bộ Giao thông vận tải…) dẫn đến tăng công cho công chức, viên chức Bộ phận một cửa cũng như công chức tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính do phải nhập và xử lý hồ sơ cùng lúc trên 02 hệ thống.

Từ những lý do trên, tỉnh đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét bổ sung vào Nghị quyết việc chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống phần mềm của Bộ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương.

Tại Khoản a, Điểm 4, Mục V, Quyết định số 468 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án “Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” đã giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, địa phương liên quan hướng dẫn chi hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ và trả kết quả thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương do Bưu chính công ích thực hiện. các nhà cung cấp dịch vụ.

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính có hướng dẫn chính thức về Chi cho các hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, giấy tờ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ, ngành, địa phương do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo quy định của địa phương.

Mới đây, tỉnh Kon Tum đã đề xuất kiểm tra độ an toàn, bảo mật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo bộ phận chuyên trách kiểm tra an toàn, bảo mật kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác. giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Thời gian qua, một số bộ, ngành công bố thủ tục hành chính chậm công khai trên cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, dẫn đến các địa phương khó khăn trong việc theo dõi, công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại địa phương, chưa kịp thời. theo các quyết định đã công bố của các bộ, ngành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, …). Đề nghị các Bộ, ngành khi công bố thủ tục hành chính gửi về địa phương 01 bản qua trục liên thông văn bản quốc gia và kịp thời công khai trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính để các địa phương tiện theo dõi, thông báo triển khai thực hiện. hiện tại địa phương… /.

Trinh Minh

Leave a Reply

Your email address will not be published.