Nông nghiệp tạo ra nhiều mô hình kinh doanh có tác động

Rate this post

Chia sẻ tại Hội nghị Doanh nghiệp Tác động Forbes Việt Nam được tổ chức hôm nay 22/9, bà Đỗ Lê Thu Ngọc, Trưởng ban Tăng trưởng bao trùm của UNDP cho biết, theo báo cáo năm 2022 của đơn vị này, 50% doanh nghiệp tác động (SIB) là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đây cũng là ngành có nhiều cơ hội tạo ra giá trị gia tăng. Trong báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, UNDP cũng lưu ý rằng phần lớn trong số 22.000 SIB (tương đương 4% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam) là hợp tác xã và phần lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững cũng như các CNHT nói chung ở Việt Nam hầu hết là siêu nhỏ, nhỏ và thường gặp những vướng mắc như thiếu vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm cũng như tiếp cận thông tin kêu gọi đầu tư.

Bà Đỗ Lê Thu Ngọc, Trưởng Ban Tăng trưởng Hòa nhập UNDP.

Báo cáo của UNDP cũng lưu ý rằng 60% lãnh đạo của các doanh nghiệp có tác động là nữ, tương tự như thông tin rút ra từ báo cáo thực hiện năm 2018. “Phụ nữ quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề xã hội và môi trường. nữa ”, chị Ngọc nói. Bên cạnh đó, gần 20% chủ sở hữu SIB là người dân tộc thiểu số.

Hệ sinh thái để doanh nghiệp tạo tác động phát triển ở Việt Nam, bao gồm cả trung gian, nhà nước và nhà đầu tư được đánh giá là rất hạn chế. Trong đó, các tổ chức trung gian như cơ sở ươm tạo, viện nghiên cứu, trường đại học… chưa phát huy được vai trò kết nối và số lượng còn thấp hơn nhiều so với các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp. Con số tương ứng là 11 so với 82. Trong khi đó, số lượng nhà đầu tư vào các mô hình kinh doanh tác động hiện chỉ bao gồm 10 cá nhân và 6 quỹ tài chính, thực hiện 53 thương vụ trong giai đoạn từ 2007 đến 2017 với tổng giá trị 1,4 tỷ USD.

Tới đây, UNDP sẽ công bố bản đồ đầu tư cho các nhà đầu tư phát triển bền vững hoặc các doanh nghiệp muốn điều chỉnh mô hình kinh doanh theo hướng bền vững. Bản đồ cũng cho thấy có sáu lĩnh vực ưu tiên đầu tư tại Việt Nam, bao gồm nông nghiệp, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo và tài chính.

Bà Ngọc cho biết: “Hiện tại, các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của SIB trong chuỗi cung ứng hoặc trở thành nhà đầu tư.

SIB được định nghĩa là doanh nghiệp kết hợp mô hình kinh doanh thương mại với mục tiêu kinh doanh
tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Việc cân bằng các mục tiêu xã hội và môi trường với mô hình thương mại cho phép loại hình tổ chức này giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published.