Sacombank hỗ trợ lãi suất 2% để “tiếp sức” cho doanh nghiệp

Rate this post


BNEWSSacombank triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hưởng ứng chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ theo Nghị định 31/2022 / NĐ-CP và Thông tư 03/2022 / TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, Sacombank triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh. các hoạt động.

Cụ thể, Sacombank hỗ trợ lãi suất 2% / năm cho khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có mục đích sử dụng vốn vay vào một trong các ngành nghề đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg ngày 07/7. 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, giao thông vận tải và kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm ngư nghiệp (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy tính và các hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); bao gồm các hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các thành phần kinh tế nêu trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng nhằm mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế (L) theo Quyết định số 27/2018 / QĐ-TTg.

Đồng thời, chương trình cũng áp dụng cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp và công bố.

Hai năm qua, Sacombank liên tục đưa ra các gói cho vay hỗ trợ miễn giảm lãi suất, miễn giảm phí dịch vụ và triển khai các gói tín dụng ưu đãi hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Đồng thời, ngân hàng cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi đồng hành, tối ưu chi phí cho khách hàng như: Chương trình chuyển tiền trực tuyến miễn phí “Miễn phí – Chuyển tiền cực nhanh”; Các gói eCombo doanh nghiệp giúp gia tăng tiện ích, miễn giảm các loại phí chuyên biệt cho từng phân khúc khách hàng, v.v.

Sắp tới, Sacombank sẽ tiếp tục đưa ra các gói ưu đãi khác nhằm nâng cao hơn nữa các giải pháp thiết thực đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 đối với một số tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi tăng trưởng kinh doanh. thuộc kinh tế.
Trong đó, Sacombank được nới thêm room tín dụng 4%, nâng tổng hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên 11%.
Theo ông Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Sacombank, sau khi được cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng, từ nay đến cuối năm, Sacombank sẽ có khoảng 15.000 tỷ đồng để cung ứng cho nền kinh tế và chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực theo chỉ đạo Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. /.

>>> Tín dụng eo hẹp, giải pháp vốn nào cho doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.