Sắp bán đấu giá toàn bộ lô 1.348 tỷ đồng do SCIC sở hữu tại VIWASEEN

Rate this post

Ngày 23/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP (VIWASEEN) do Tổng Công ty Đầu tư và Thương mại. do Nhà nước (SCIC) làm chủ sở hữu, theo hình thức đấu giá cả lô.

Theo đó, khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 56.949.500 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần SCIC sở hữu tại VIWASEEN và chiếm 98,16% vốn điều lệ thực góp của công ty này. Giá khởi điểm một lô cổ phần là hơn 1,348 tỷ đồng / lô cổ phần.

Sau 47 năm hình thành và phát triển, VIWASEEN đã thành lập 9 chi nhánh trực thuộc, nắm quyền kiểm soát 12 công ty con và liên kết với 7 doanh nghiệp khác. Hoạt động kinh doanh chính của Công ty bao gồm: Đầu tư xây dựng, kinh doanh, xây lắp, tổng thầu EPC và tư vấn, tổng thầu tư vấn thiết kế và thiết kế hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm. ô nhiễm, vệ sinh môi trường; Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại. Trong đó, qua BCTC 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ hợp đồng xây dựng chiếm tỷ trọng cao nhất với 78,36%, tiếp đến là doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu bán hàng hóa. , lần lượt là 11,93% và 9,28%. VIWASEEN đã và đang triển khai các dự án tiêu biểu như Dự án Tổ hợp nhà ở kết hợp văn phòng và thương mại dịch vụ tại 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Dự án Trạm xử lý nước sạch Khu công nghiệp Deep CI & Deep CII tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng giai đoạn I; Dự án cấp nước thô cho Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng giai đoạn I; Dự án Tổ hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở tại phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa …

Kết quả sản xuất kinh doanh quý II / 2022 của VIWASEEN có sự cải thiện so với năm 2020 và năm 2021. Năm 2021, tổng doanh thu giảm 120,17 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận tăng 16,75 tỷ đồng so với năm trước. Năm 2020 do tăng doanh thu tài chính 39,95 tỷ đồng từ nhận chuyển nhượng vốn đầu tư tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco).

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu tăng 161% so với cùng kỳ lên 1.445,2 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng nhẹ 0,11% lên 739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 116% lên 30,43 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2022 của VIWASEEN, công ty sẽ tập trung vào các giải pháp như thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính giai đoạn 2021-2025, tăng cường chỉ đạo và điều phối công việc. đấu thầu, thi công, bố trí nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các dự án đầu tư đã đi vào hoạt động cũng như tập trung công tác khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để sớm đưa vào khai thác. triển khai các dự án chưa đi vào hoạt động.

Về lĩnh vực tài chính, VIWASEEN định hướng xây dựng kế hoạch tài chính cụ thể, đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng và khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VIWASEEN đã thông qua phương án cơ cấu lại các doanh nghiệp có vốn góp của VIWASEEN giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, công ty tiếp tục nắm giữ lâu dài, giữ nguyên tỷ lệ sở hữu. đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước (Waseco), Công ty Cổ phần Viwaseen 3 và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước Suối Dầu; Tiếp tục đầu tư linh hoạt vào Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất thiết bị ngành nước (Viwaseen 14), Công ty Cổ phần Khoan và Xây dựng Cấp thoát nước (Viwaseen 11) và Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới Cấp thoát nước (Viwaseen). 2); và thoái toàn bộ vốn đối với 14 doanh nghiệp còn lại (trong đó có 1 doanh nghiệp không phải là công ty con, công ty liên kết).

HNX cũng cho biết, đây là phiên đấu thầu trọn lô thứ hai do HNX tổ chức trong năm 2022. Tổng khối lượng cổ phần đấu giá thành công trên HNX trong năm 2022 là 71.095.986 cổ phần với giá trị hơn 4.610 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.