Sắp cắt giảm thời gian, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong kinh doanh hàng hải

Rate this post

Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2022 / NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hải (Nghị định 69). Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 30/10.

Nghị định mới gồm 6 điều, sửa đổi, bổ sung 5 Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (Nghị định số 70/2016 / NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 29/2017 / NĐ-CP ngày 20 tháng 3 năm 2017, Nghị định số 37/2017 / NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017, Nghị định số 58/2017 / NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017, Nghị định số 05/2017 / NĐ-CP ngày 16 / 01/2017).

Đáng chú ý, một số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải đã được cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính như: cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (Nghị định số 37/2017 / NĐ-CP); cấp Giấy chứng nhận hợp quy về tuyển dụng và cung ứng thuyền viên (Nghị định số 29/2017 / NĐ-CP).

Ngoài ra, Nghị định 69 cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến việc công bố mở cảng, bến, bến nổi và vùng nước, vùng nước (Nghị định số 58/2017 / NĐ-CP). ; thủ tục định tuyến tàu biển (Nghị định 70/2017 / NĐ-CP); thỏa thuận về vị trí, quy cách chi tiết của cảng biển, bến cảng, cầu cảng và luồng hàng hải (Nghị định 58/2017 / NĐ-CP); thủ tục phê duyệt thiết lập báo hiệu hàng hải; Thủ tục phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm…

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 69/2022 / NĐ-CP là yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, quy định thủ tục hành chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và giảm thiểu mức độ tuân thủ. chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Nghị định 69 cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2016 / NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải và Nghị định số 147/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

Đặc biệt, thay cụm từ “tối thiểu 5 năm” thành “tối thiểu 3 năm” đối với bộ phận chủ trì thiết lập, vận hành, bảo trì báo hiệu hàng hải, vùng nước, vùng nước và luồng hàng hải. các tuyến đường hàng hải và công cộng.

Cụ thể, tại Nghị định 147/2018, người được bổ nhiệm giữ chức vụ phụ trách sở thiết lập, vận hành, duy tu, bảo dưỡng báo hiệu hàng hải, vùng nước, vùng nước, luồng, tuyến hàng hải công cộng phải có trình độ đại học trở lên. trong lĩnh vực an ninh hàng hải hoặc kỹ thuật hàng hải và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh hàng hải, tuy nhiên, nghị định mới quy định tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. năm.

Tương tự, người được giao phụ trách cung cấp dịch vụ thông báo hàng hải phải tốt nghiệp đại học kinh tế, kỹ thuật và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải, nhưng theo Nghị định 69/2022. chỉ cần 3 năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *