Sáu sao Yukari-chan! – Công chúa kết nối! Re:Dive – Blog Anime & Manga của AstroNerdBoy

Rate this post

Sáu sao Yukari-chan! – Kết nối công chúa! Re:Dive

Sáu sao Yukari-chan! – Kết nối công chúa! Re:Dive

Này nhóm! Trước đây, tôi đã nâng Yukari-chan lên Kết nối công chúa! Re:Dive trò chơi lên sáu sao. Tôi sử dụng cô ấy rất nhiều trong trò chơi, vì vậy rất đáng để nâng cấp cô ấy. Thêm vào đó, cô ấy là người mở khóa một sao, điều này thật tuyệt vời.

Tôi biết nhiều người không chơi game. Nếu bạn làm như vậy, hãy cho tôi biết bạn đã sử dụng thứ gì để mở khóa ngôi sao thứ sáu của Yukari-chan.

Kết nối công chúa!  Re:Dive

Bạn có thể bỏ qua đến cuối và để lại phản hồi. Ping hiện không được phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *