Sửa đổi, bổ sung những cái đã có cho phù hợp với những quy định hiện hành, không làm mất đi đặc trưng của kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Rate this post

Chiều 22/9, tại Hà Nội, Cục Phát triển hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo lấy ý kiến ​​góp ý vào Dự thảo Luật tổ chức kinh tế hợp tác lần thứ 6 trước khi trình Quốc hội. lần đầu tiên tại cuộc họp lần thứ 4 vào tháng 10 năm 2022.

Tọa đàm là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Hợp tác 2022 diễn ra vào ngày mai (23/9).

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đặng Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển HTX cho biết, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 vừa thông qua Nghị quyết số 20-NQ / TW ngày 16. Tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới. Nghị quyết tiếp tục khẳng định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng phải được củng cố và phát triển cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu, khách quan, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Theo ông Thành, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 15 đã thông qua tờ trình xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi). Kỳ họp thứ 4 sẽ được tổ chức vào tháng 10 và sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV – tháng 5 năm 2023. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi), ngay từ đầu. Năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, trong đó có Liên đoàn Hợp tác xã Việt Nam. Nam triển khai các hoạt động chuẩn bị xây dựng Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) như: tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ / TW, tổng kết 10 năm thi hành Luật. . Hợp tác xã năm 2012; thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); tổ chức khảo sát, hội thảo tại các địa phương.

Phó Tổng cục trưởng Đặng Văn Thành khẳng định: Dự thảo Luật lần thứ 6 trình Quốc hội đã được thẩm tra và thông qua vào ngày 20/9/2022, trình kỳ họp tháng 10/2022. Trước đó, đã có gần 30 cuộc hội thảo lấy ý kiến ​​chuyên gia, các HTX địa phương, các mô hình HTX quốc tế tại Isare và dự kiến ​​năm sau sẽ sang thăm để học hỏi thêm về mô hình kinh tế hợp tác tại Đức. đến tháng 10 để đưa kinh tế hợp tác thực sự trở thành một thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế nước ta.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Phát triển HTX đã trình bày về Dự thảo Luật lần thứ 6, trong đó nhấn mạnh. Yêu cầu là rà soát, hoàn thiện pháp luật về kinh tế tập thể, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức kinh tế hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức kinh tế hợp tác và phát triển, huy động tối đa các nguồn lực xã hội, đồng thời đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác, giữ nguyên bản chất, đặc điểm của mô hình kinh tế hợp tác, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương tại Nghị quyết số 20-NQ / TW và bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo trong hệ thống pháp luật.

Theo Cục Phát triển HTX, vấn đề đặt ra trong Dự thảo lần thứ 6 này là phải đổi mới, thu hút thành viên và không làm mất đi thực chất, đặc trưng của mô hình kinh tế hợp tác; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác, bảo đảm quyền làm chủ, quyền tham gia quản lý của mọi thành viên. Đặc biệt, tránh tình trạng trục lợi chính sách mà không gây khó khăn cho các tổ chức kinh tế hợp tác.

Mục tiêu của quá trình sửa đổi, bổ sung Dự thảo Luật là xây dựng hệ sinh thái tổ chức kinh tế hợp tác vững mạnh, trong đó tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các tổ chức kinh tế hợp tác, thu hút nhiều thành viên tham gia, phát huy những giá trị tốt đẹp của hợp tác xã. mô hình, đặc biệt là tạo hành lang pháp lý thông thoáng.

Với 12 chương và 117 điều, Dự thảo nhằm xây dựng chương trình tổng thể về phát triển tổ chức kinh tế hợp tác, giáo dục và đào tạo, thông tin, tư vấn, tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, thuế, tín dụng, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết bị, kiểm toán, tài chính, đánh giá rủi ro. Nguyên tắc hỗ trợ được đưa ra là không thấp hơn chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiêu chí ưu tiên lựa chọn, hỗ trợ phí kiểm toán và tổ chức kinh tế hợp tác không phải kiểm toán. cũng như tính đến sự ưu tiên dành cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và phụ nữ.

Tại Hội thảo, các ý kiến ​​thảo luận sôi nổi và vẫn chưa thống nhất về tên gọi nên đề xuất giữ nguyên hai phương án, trong đó phương án 1 là “Luật tổ chức kinh tế hợp tác” và phương án 2 là “Luật Hợp tác xã ”(ưu tiên phương án 1). Các ý kiến ​​cũng đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh trên cơ sở thực tiễn, phù hợp với hiện nay và xu thế chung hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở đề xuất bỏ phương án. sản xuất kinh doanh khi đăng ký thành lập, có thể đăng ký trực tuyến và giảm số lượng thành viên theo từng quy mô siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn, đồng thời làm rõ mối liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng, quy định pháp luật phù hợp trong quản lý mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã là doanh nghiệp, hợp tác xã trong hợp tác xã. Ngoài ra, cần nghiên cứu, khảo sát cụ thể hơn để phân loại HTX hoạt động hiệu quả, nhất là đối với HTX trong lĩnh vực nông nghiệp … Bên cạnh đó, cũng cần rà soát lại quy định tổ hợp tác phải đăng ký. ký kết với cấp huyện, quy chế tín dụng góp vốn …

Leave a Reply

Your email address will not be published.