Tạo đột phá cho đổi mới và khởi nghiệp

Rate this post


BNEWSVới tỷ trọng vốn đầu tư lớn vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, cần khơi thông các quỹ nước ngoài.

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách tạo đột phá cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam ”nhằm tạo không gian giao lưu, chia sẻ giữa các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương và thanh niên về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thanh niên trong hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp…

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tại Nghị quyết số 52-NQ / TW năm 2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc họp. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 Bộ Chính trị cũng đã nêu rõ, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện cho việc tham gia tích cực vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ để tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh mới ưu đãi đầu tư để thúc đẩy tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo điều kiện thuận lợi để đổi mới sáng tạo …
Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2025: duy trì thứ hạng về Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII) trong số ba quốc gia đứng đầu ASEAN. Đến năm 2030, duy trì xếp hạng về Chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) trong số 40 quốc gia hàng đầu thế giới. Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nhóm hàng đầu Châu Á; có năng suất lao động cao, có khả năng làm chủ và ứng dụng công nghệ hiện đại trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.
Nhiều chủ đề đã được thảo luận tại hội thảo; trong đó, các đại biểu chủ yếu tập trung vào các cơ chế, chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như khu vực tư nhân trong nước cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Cụ thể là cơ chế đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư.

Một số vướng mắc, bất cập của Nghị định 38/2018 / NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó tồn tại giới hạn về số lượng nhà đầu tư hiện tại hoặc giới hạn về hoạt động có thể được thực hiện để đầu tư. Về khuyến nghị, cần mở rộng nội dung cho vay vì đây là bước phổ biến trong hoạt động đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (vay chuyển đổi), cũng như tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi chưa đầu tư vào quỹ.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Thẩm Trung Hiếu, đại diện Quỹ đầu tư ThinkZone đã nêu ra những vấn đề “nút thắt” cần tháo gỡ để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó, tập trung vào hai vấn đề: khơi thông nguồn vốn tư nhân đầu tư vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tăng khả năng áp dụng vào thực tế các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Ông Hiếu cho rằng, các nhà đầu tư và quỹ đầu tư mạo hiểm đóng vai trò then chốt trong việc cấp vốn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổng vốn đầu tư mạo hiểm vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đến năm 2021 đạt 1,4 tỷ USD; trong đó, khoảng 90% là vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài.
Ông Hiếu cho rằng, với tỷ trọng vốn đầu tư lớn vào các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam, rất cần các quỹ ngoại khơi thông. Cùng với đó, ông Hiếu cũng chỉ ra những “điểm nghẽn” như: Quỹ đầu tư chỉ được phép thành lập bởi tối đa 30 nhà đầu tư tham gia góp vốn; Quỹ đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không được đầu tư quá 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Quỹ đầu tư phải kê khai các ngành nghề của doanh nghiệp đổi mới mà quỹ đầu tư sẽ đầu tư …
Tại hội thảo, các đại biểu cũng chia sẻ và đề nghị các cơ quan quản lý của Việt Nam xem xét, nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước phát triển trên thế giới về xúc tiến đầu tư cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Singapore là quốc gia dẫn đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với vị trí thứ 8 trên toàn cầu về Chỉ số Đổi mới và là quốc gia dẫn đầu khu vực về hoạt động đầu tư mạo hiểm. sự nguy hiểm.
Để đạt được kết quả đó, theo các chuyên gia tại hội nghị, Chính phủ Singapore đã đóng vai trò tích cực thông qua việc trực tiếp tạo ra các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc hoạt động như một quỹ đối sánh. ) thông qua các tổ chức khu vực công.

Singapore đang tiếp tục thúc đẩy đầu tư quốc tế và khuyến khích các nhà quản lý quỹ mở hoạt động tại Singapore. Ngoài các quỹ đầu tư mạo hiểm, Singapore còn là nơi có mạng lưới hoạt động rất hiệu quả và nền tảng đầu tư thiên thần, đóng góp lớn vào sự phát triển của các doanh nghiệp và nền kinh tế.
Một ví dụ khác là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gần đây đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nền kinh tế đổi mới. Tiểu vương quốc Dubai đã đưa ra “Chiến lược kinh tế đổi mới” với mục tiêu tăng gấp đôi đóng góp của các ngành công nghiệp đổi mới vào GDP, từ 2,6% vào năm 2020 lên 5% vào năm 2020.

Dubai sẽ cung cấp các gói giải pháp linh hoạt, với các ưu đãi cho các trung tâm đổi mới tiên tiến, các doanh nghiệp đổi mới và các công ty khởi nghiệp để duy trì sự phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế. nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ.
Một chủ đề khác được Hội thảo quan tâm là Chỉ số Đổi mới Doanh nghiệp (BII) và Khung Chỉ số Đổi mới Khu vực Công trong các Cơ quan Trung ương và Địa phương (PSII). do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia phối hợp với một số tổ chức phát triển.

Đây là những bộ chỉ số quan trọng, giúp Việt Nam đánh giá thực trạng đổi mới sáng tạo trong khu vực công cũng như khu vực tư nhân, từ đó có giải pháp, chính sách phù hợp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. toàn bộ nền kinh tế.
Tại hội nghị đại diện các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, cộng đồng thanh niên khởi nghiệp, Chính phủ đã sớm ban hành hướng dẫn về việc thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp bằng vốn tư nhân. được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.
Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đánh giá, Hội thảo là cầu nối giữa doanh nhân trẻ, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đại diện các bộ, ban, ngành để cùng nhau đánh giá những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách. đối với đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên.
“Hội thảo đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và sự tham gia trực tiếp của hơn 150 đại biểu, trong đó có 10 đại biểu là đại diện các cơ quan nhà nước tham gia đối thoại, 100 đại biểu là thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu và đại diện các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế ”- Ông Nguyễn Hải Minh, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.