Tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho các nhà đầu tư

Rate this post

Đi ngược lại với hiện tại, tăng trưởng kinh tế có thể đạt 7%

(TBTCO) – Dù còn hơn 1 quý nữa mới hết năm 2022 nhưng với đà tăng trưởng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát hiệu quả, nhiều chuyên gia lạc quan, tăng trưởng GDP năm 2022 có thể đạt 7%. Đây là một cú “lội ngược dòng” thành công của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.