Tạo môi trường pháp lý thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Rate this post
Toàn cảnh buổi họp báo tại Bộ Tài chính chiều ngày 15 tháng 9. Ảnh: TL.

Bổ sung nhiều quy định quan trọng

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Huyên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát và kinh doanh bảo hiểm cho biết, ngày 16/6/2022, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ ba đã thông qua Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 08/2022 / QH15 gồm 7 Chương và 157 Điều.

Theo đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08 đã được sửa đổi, bổ sung nhằm thực hiện một số cam kết của Việt Nam. Cụ thể, tại Hiệp định Thương mại Dịch vụ Việt Nam – EU (EVFTA) ký ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ 1/8/2020, Việt Nam đã cho phép các doanh nghiệp tái bảo hiểm EU trở thành thành viên của nhóm tái bảo hiểm EU. thành lập chi nhánh tái bảo hiểm tại Việt Nam sau 3 năm kể từ ngày Hiệp định thương mại có hiệu lực. Do đó, để chủ động thực hiện các cam kết quốc tế, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15 đã bổ sung quy định về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam.

Về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp bảo hiểm, theo cam kết của Việt Nam tại WTO và các hiệp định thương mại khác trong lĩnh vực dịch vụ bảo hiểm, Việt Nam không hạn chế tỷ lệ vốn góp của bên nước ngoài. Vì vậy, để đảm bảo rõ ràng, Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15 đã bổ sung quy định khẳng định nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu cổ phần, phần vốn góp đến 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp. kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng được sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật có liên quan. Bao gồm các quy định liên quan đến: hợp đồng bảo hiểm, đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Luật Kinh doanh bảo hiểm cũng đã được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, giải quyết được những vướng mắc trong thời gian gần đây như: bảo hiểm bắt buộc; doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm; bảo hiểm vi mô; tài chính, kế toán và báo cáo.

Ông Nguyễn Quang Huyên cũng cho biết, Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước. Đặc biệt, Luật đã bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong quản lý, giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan quản lý bảo hiểm nước ngoài trong việc quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam; thiết lập cơ chế chia sẻ thông tin quản lý, giám sát với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tăng tính chủ động cho các doanh nghiệp bảo hiểm

Lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát và kinh doanh bảo hiểm cho biết, theo Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030, tăng trưởng doanh thu bình quân của ngành bảo hiểm giai đoạn 2021-2025 là 15% / năm. Năm 2025, quy mô đạt 3% -3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10% / năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% – 3,5% GDP. Đến năm 2025, có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; Đến năm 2030, 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tốc độ tăng tổng tài sản, tổng mức đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ và tổng vốn chủ sở hữu tăng bình quân 15% / năm giai đoạn 2021-2025 và 10% / năm giai đoạn 2026-2030. Tốc độ tăng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường trực tuyến đạt bình quân 10% / năm trong giai đoạn 2023-2030. Phí bảo hiểm bình quân đầu người năm 2025 đạt 3 triệu đồng, năm 2030 đạt 5 triệu đồng.

Để đạt được những mục tiêu này, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp như đa dạng hóa và chuyên nghiệp hóa các kênh phân phối bảo hiểm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong đó có hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022 / QH15 vừa được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành năm 2023 là một trong những kết quả đạt được.

Theo ông Nguyễn Quang Huyên, với những quy định chi tiết, chặt chẽ, Luật sẽ tạo môi trường pháp lý thông thoáng hơn để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm. tác động tích cực trong dài hạn đến thị trường bảo hiểm.

Cùng với đó, Luật cho phép doanh nghiệp bảo hiểm tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh, cơ quan quản lý sẽ không can thiệp quá sâu về chuyên môn vào hoạt động của doanh nghiệp như trước đây. Luật sửa đổi đã đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, đa dạng và toàn diện của các tổ chức, cá nhân. Theo đó, các DNBH chủ động hơn trong việc thiết kế, xây dựng và triển khai sản phẩm. Doanh nghiệp chỉ phải đăng ký với Bộ Tài chính phương pháp và căn cứ tính phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới (trừ bảo hiểm bắt buộc) thay vì phải được phê duyệt quy tắc, điều khoản. , biểu phí sản phẩm bảo hiểm như trước đây.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện và tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Luật cũng khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa. hoạt động kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cũng như phương thức cung cấp sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Quang Huyên, với các quy định này, DNBH được phép chủ động cung cấp sản phẩm dịch vụ trên môi trường mạng, nhưng việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trực tuyến cũng phải đáp ứng nhiều điều kiện nhất. Không chỉ chủ động trong kinh doanh, Luật còn cho phép doanh nghiệp được chủ động lựa chọn tài sản đầu tư, đầu tư một phần vốn ra nước ngoài phù hợp với năng lực tài chính và khả năng quản lý của doanh nghiệp. rủi ro. Quy chế đầu tư này phù hợp với việc áp dụng mô hình quản lý vốn tương ứng với quy mô và mức độ rủi ro của doanh nghiệp. Luật cũng bổ sung quy định về nguồn vốn đầu tư, nguyên tắc đầu tư, những việc không được làm … nhằm bảo đảm an toàn, phù hợp với bản chất của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.