Thành lập đoàn kiểm tra tạm nhập tái xuất 4 tỉnh biên giới

Rate this post

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thực thi pháp luật trong lĩnh vực thương mại biên giới, hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại 4 tỉnh biên giới.

Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất tại 4 tỉnh biên giới từ ngày 26/9 đến ngày 7/10/2022.

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực biên giới, kinh doanh tạm nhập tái xuất tại các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn. , Cao Bằng, Lào Cai từ ngày 26/9 đến ngày 7/10/2022.

Thành phần Đoàn gồm đại diện Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương); đại diện Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi (Bộ Công Thương); đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Đoàn còn có đại diện các Bộ Công an, Quốc phòng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Y tế, Giao thông vận tải và đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nội dung thanh tra việc thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan; việc thực hiện pháp luật về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan.

Ngoài ra, đoàn đã tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất về việc thực hiện các quy định tại Nghị định 69/2018 và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan.

Thương mại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc trong những tháng đầu năm 2022 giảm mạnh do chính sách Zero covid nghiêm ngặt của Trung Quốc đã làm giảm mạnh tốc độ thông quan hàng hóa.

Năm 2021, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đạt 41,8 tỷ USD, tăng 63,3% so với năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 15,6 tỷ USD, tăng 103,6% so với đến năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 26,2 tỷ USD, tăng 46,2% so với năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.