Thứ tự theo dõi dòng Ghost in the Shell

Rate this post

Cách xem loạt phim Ghost in a Shell theo thứ tự thời gian, bao gồm Các tập, PhimOVA của. Đây là trình tự tốt nhất để xem loạt phim Ghost in a Shell theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi.

Phim Ghost in the Shell

 1. Phim Ghost in the Shell
 2. Ghost in the Shell 2: Phim ngây thơ

Ghost in the Shell: Stand Alone Complex

 1. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex
 2. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd Gig
 3. Ghost in the Shell: Solid State Society

Ghost in the Shell: ARISE

 1. Ghost in the Shell ARISE: Ghost Pain
 2. Ghost in the Shell ARISE: Ghost Whispers
 3. Ghost in the Shell ARISE: Ghost Tears
 4. Ghost in the Shell ARISE: Ghost Stands Alone
 5. Ghost in the Shell ARISE: Phim truyền hình ARISE
 6. Ghost in the Shell: Phim mới

Đừng quên kiểm tra các Thứ tự thời gian khác cho Anime sau:

Đừng quên truy cập và đánh dấu trang AnimeChrono.com để biết thêm Thứ tự thời gian của các Bộ Anime. Chúng tôi luôn bổ sung thêm và rất mong bạn đóng góp để mở rộng cơ sở dữ liệu của chúng tôi! Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *