Thưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹp

Rate this post

Tamamo no Mae (玉 藻 の 前, Tamamo Cat), là một người phụ nữ với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cô ấy là hậu của hoàng đế Toba người hoàng đế của thời Heian (794-1185). Cô ấy được biết đến với Kitsune hiệu đặc biệt (Hồ Ly Tinh) được tiên đoán rằng sẽ là người bắt đầu loạn triều đình.

Tamamo no Mae is a linh hồn được tạo ra bởi nữ thần mặt trời Amaterasu, cô ấy không chỉ mang những điểm đặc biệt của một tinh linh của trái đất mà còn những đặc điểm của thánh thần. Cô ấy được cho là một Hồ Ly Tinh chín đuôi, tuy nhiên nếu xem kỹ lưỡng thì cô ấy là một Yakan – một loài thường bị phế thải là hồ ly. Cô ấy thường bị nhầm là một Inari Ookami cho dù cô ấy là một Uka no Mitama. Cô ấy quen với các vị thần như Vairocana và Dakini Deva. Tình cờ, trong quyển Genpei Seisuiki có ghi về việc Taira no Kiyomori sử dụng các quyền chính trị thông qua việc sử dụng những người thờ (vu sư) đã sử dụng sức mạnh của Dakini Deva.

Cũ ảnh cosplay Tamamo no Mae cực đẹp của coser 溥 渊 long lanh dưới đây nhé:

Thưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹpThưởng thức bộ cosplay Tamamo no Mae trang phục Trung Quốc cực đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *