TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Đầu tư kinh doanh dự án hạ tầng KCN Đồng Sóc

Rate this post

Theo đó, chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Vĩnh Phúc.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 206,5603 ha tại xã Vạn Xuân, xã Vũ Di và thị trấn Tứ Trưng, ​​huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.238,118 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 335,718 tỷ đồng; vốn huy động 1.902,4 tỷ đồng.

Rà soát hiện trạng đất canh tác trong khu vực dự án

UBND tỉnh Vĩnh Phúc không được phép chuyển phần diện tích còn lại trong Quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận theo quy định của pháp luật. về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, đảm bảo các điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan và chủ đầu tư rà soát hiện trạng đất ruộng khu vực thực hiện dự án để đảm bảo quyền lợi của hộ gia đình, cá nhân được giao đất theo quy định tại Điều 142 Luật Đất đai; rà soát phạm vi cấp nước của khu đất có giếng nước dưới đất để xây dựng phương án di dời, giữ nguyên hiện trạng theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan. khiếu kiện, khiếu nại, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của các bên liên quan.

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc (chủ đầu tư) thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và có trách nhiệm nộp một khoản tiền để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Luật đất đai, luật quản lý và sử dụng đất trồng lúa.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *