TIN NÓNG CHÍNH PHỦ: Thay đổi địa điểm xây dựng KCN Tam Anh – An An Hòa

Rate this post

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1125 / QĐ-TTg ngày 23/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 397 / QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định số 1125 / QĐ-TTg, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được thực hiện trên địa bàn 2 xã: xã Tam Anh Nam và xã Tam Anh Bắc. , Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai).

Trước đó, theo Quyết định số 397 / QĐ-TTg ngày 19/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự án trên chỉ được triển khai tại xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (thuộc Khu kinh tế mở). Chu Lai).

Dự án có quy mô 435,8 ha. Công ty Cổ phần Đô thị và Khu công nghiệp An Hòa làm chủ đầu tư dự án.

Dự án sẽ được thực hiện trong 50 năm kể từ ngày 19/3/2021.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.