Tổ chức lại cơ quan báo chí có dấu hiệu tư nhân hóa tạp chí, tư nhân hóa cơ quan báo chí

Rate this post

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý. Quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành và triển khai quyết liệt Quyết định số 75 / QĐ-BTTTT ngày 10/3/2022 về việc ban hành Kế hoạch xử lý tình trạng tạp chí “tư bản hóa”, có biểu hiện “tư nhân hóa”. của báo chí và Quyết định số 4000 / KH-BTTTT ngày 31/7/2022 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 156-KH / BTGTW ngày 14/6/2022 của Ủy ban. Tuyên truyền của Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động của các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận xét: Công tác xử lý tình trạng “tạp hóa” tạp chí và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được thực hiện quyết liệt, quy mô, bài bản, chi tiết và minh bạch. , đi vào trọng tâm, trọng điểm những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; qua rà soát, theo dõi, bước đầu phát hiện, xác định có khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu “đại chúng hóa” tạp chí, “xã hội hóa” báo chí. Bộ cũng đã chủ trì, thành lập tổ công tác hoặc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đã rà soát, đánh giá, xem xét để chấn chỉnh toàn diện các mặt hoạt động của cơ quan báo chí có dấu hiệu “đưa tin”. “tạp chí”, “tư nhân hóa” báo chí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Các Kế hoạch thể hiện rõ quyết tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng có liên quan để từng bước chấm dứt tình trạng nêu trên; giúp các cơ quan báo chí và các cơ quan báo chí nhận thấy đây là việc làm cần thiết để hỗ trợ, đồng hành và cùng thực hiện nhằm mang lại sự trong sáng và uy tín cần thiết cho hệ thống báo chí, cho những người làm báo.

Lần đầu tiên, tiêu chí nhận diện tạp chí “tư nhân hóa”, biểu hiện của “tư nhân hóa” báo chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ ràng và công khai tại Quyết định số 1418 / QĐ-BTTTT. ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Việc xử lý tình trạng “tạp hóa” tạp chí và có biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí được thực hiện quyết liệt, quy mô, bài bản, chi tiết, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm. những vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Qua rà soát, theo dõi, Bộ Thông tin và Truyền thông bước đầu phát hiện, xác định có khoảng 30 cơ quan báo chí có dấu hiệu “đại chúng hóa” tạp chí, “xã hội hóa” báo chí. Bộ cũng chủ trì, thành lập tổ công tác hoặc thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra để rà soát, đánh giá, xem xét chấn chỉnh toàn diện, mọi mặt hoạt động của cơ quan báo chí có dấu hiệu “đưa tin”. “tạp chí”, “tư nhân hóa” báo chí và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có.

Kết thúc giai đoạn 1, đến hết tháng 9/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm việc, thanh tra, kiểm tra 16 cơ quan báo chí. Kết quả, Bộ đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 616,5 triệu đồng, cụ thể: Tạp chí Thương gia bị phạt 50 triệu đồng; Tạp chí Môi trường và Cuộc sống bị phạt 55 triệu đồng; Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị bị phạt 55 triệu đồng; Tạp chí Đời sống và Pháp luật bị phạt 138 triệu đồng; Báo điện tử Tri thức trực tuyến bị phạt 72,5 triệu đồng; Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bị phạt 50 triệu đồng; Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo bị phạt 3,5 triệu đồng; Tạp chí Doanh nghiệp và Biên giới Việt Nam bị phạt 63 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép điện tử trong vòng 3 tháng; Tổng biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại Biên giới Việt Nam bị phạt 7 triệu đồng; Báo Sức khỏe và Đời sống bị phạt 72,5 triệu đồng; Báo điện tử Tổ quốc bị phạt 50 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật, Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp, Tạp chí Nhà quản lý; chuẩn bị ra quyết định xử phạt đối với Tạp chí điện tử Viettimes, Tạp chí điện tử Nhịp sống số, Tạp chí điện tử Chống hàng giả và gian lận thương mại.

Các cơ quan báo chí bị xử lý nghiêm túc nhìn nhận sai sót, khuyết điểm, chấp hành quyết định xử phạt; có văn bản cam kết cụ thể về các biện pháp, kế hoạch chấn chỉnh hoạt động; rà soát, kiểm tra nội dung thông tin, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; đảm bảo kiểm soát nội dung thông tin, năng lực sản xuất tin, bài, tính kinh tế của báo chí, an toàn, an ninh thông tin; tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí. Các cơ quan thông tấn, báo chí bị xử lý đã gỡ bỏ hàng nghìn tin, bài có nội dung không đúng chủ trương, mục đích mà cơ quan chức năng đã chỉ ra; cam kết tự kiểm điểm và chủ động gỡ bỏ những tin, bài có nội dung ngoài tôn chỉ, mục đích. Hầu hết các cơ quan chủ quản có cơ quan báo chí bị xử lý cũng nhận thức được sự buông lỏng, chưa làm hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo cơ quan báo chí, cam kết chỉ đạo cơ quan báo chí. Cơ quan báo chí chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, thực hiện đúng quy định.

Tại thời điểm làm việc, 4 cơ quan báo chí đã chủ động yêu cầu tạm dừng hoạt động của 55 chuyên trang để kiểm điểm, chấn chỉnh hoạt động; 4 cơ quan báo chí chủ động chấm dứt hoạt động liên quan đến việc liên kết sản xuất nội dung, chấm dứt đơn vị hợp tác, trang thông tin điện tử tổng hợp trích dẫn tin, bài. Việc xử lý tạo hiệu ứng tích cực khi một cơ quan báo chí chủ động chấm dứt hợp đồng hợp tác, dừng trang thông tin điện tử tổng hợp để khai thác lại tin, bài.

Từ tháng 10/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 kế hoạch xử lý tạp chí “chui”, có biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra. kiểm tra, đánh giá, tổng kết hoạt động đối với khoảng 15 cơ quan báo chí; kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm, thậm chí tước quyền sử dụng giấy phép của cơ quan báo chí để xảy ra vi phạm nghiêm trọng, kéo dài, không có ý thức sửa sai. xúc phạm. Đồng thời, Bộ cũng sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xem xét, đề xuất xử lý trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí và người đứng đầu cơ quan báo chí./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *